Рогата на Швейцарските крави

Едни искат да им махнат рогата, да не им се смеят, а швейцарците искат да имат рога.
Тук става дума за крави, а не за мъже 🙂 .
Преди две години, за което и писахме, в Швейцария се проведе референдум за забрана обезроговяването на кравите. Процентът на тези, които искаха това достигна над 40.
Сега отново има кампания в това отношение. През юни Държавният съвет мълчаливо отправи предложение за насърчаване на носещи рога животни.  Защитниците на рогата дори предложиха, животните с рога да попаднат в Наредбата за директното плащане в раздела за хуманно отношение към животните. Предложението на фермерите е „дарение” за рогатата крава от порядъка на един франк на животно на ден.

Федералният съвет обаче отхвърли това предложение.
 – “Много рогати животни се държат вързани и им се предоставя само минимална свобода на движение, особено през зимните месеци. Финансовата подкрепа за рогати животни би намалила стимула за преминаване от връзване  към по-благоприятни за животните условия, а именно – свободно отглеждане “,

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here