Млекопреработване – 2020 г

0

В материалът

Млекопроизводство и млекопреработване – 2020 г

се спяхме на производството на мляко през 2020 г. Сега ще ви запознаем с производството на млечни продукти през същата година. Данните са взети от Доклада на Агро Статистика

Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2020 г

Преди да отидем на рафта с млечни продукти, интересно е да се знае, колко мляко се произвежда в шестте района на страната.
– Южен централен район държи не само първото място по производство на краве млако, но и има ръст от 8.3% в сравнение с 2019г., следва
– Северен централен район с 5 % ръст.
Двата района, които имат отстъпление, това е
– Югозападния район с минус 2.7% и изненадващо
– Югоизточен с минус 0.3%.
Най-„оплаквания” Северозападен район, не само има ръст от 2.4%, но и по-голямо производство от Североизточния район. Доскоро водещ в млекопроизводството.

Съвсем нормално е щом влиза повече мляко в предприятията, да има и повече продукция.
От първия материал знаем, че през 2020 г са обработени с 5% повече мляко от 2019 г. Ето защо, при всички произведени млечни продукти през 2020 г имаме увеличение с изключение на топените сирена, където имаме намаление с 15.4%, но в абсолютни цифри това се равнява на 291 т топено сирене.

През годината от всички видове обработени млека е произведено 103 387 т сирене.

Това означава, че средно на глава от населението е произведено по 14.8 кг

Не трябва обаче да се забравя, че в това количество влиза и сиренето за износ, което през последните години се движи в рамките на 25 000 т.
Или с други думи, родното производство на сирене осигурява по 11 кг годишно на човек.
Основното производство при сирената е кравето, което представлява 87.9% от всичко произведеното сирене.
Другите сирена може да се каже дори, че са бутикови.

 – Овчето сирене е едва 7027 т с ръст от 621 т.
– При козето мляко имаме произведени 1295 т и плюс 177 т.
– Ръст има и при биволското сирене с 1519 т и ръста в проценти е най голям-61.5%.

Но тук в справката влизат чистото биволско сирене и това смесено с краве мляко. При останалите млечни продукти, в по-голямата си част се запазват произведените количества през 2019 г. Това важи за пакетираното и заквасено мляко, те са ниво 2019 г..

От работещите 241 млекопреработвателни предприятия, сирене от краве мляко произвеждат 216 мандри. Втората голяма група мандри е при производството на заквасени млека -124. Най-малък е броя на мандрите, които произвеждат биволско кисело мляко – само 12 бр.

Интересно е производството на млечни продукти по райони.
Най-голям производител на пакетирани млека и заквасени е Централен южен район. А безапелационно по производството на бяло саламурено сирене е Северен централен район.
Имаме също увеличение на производството на млечен продукт от рода на сирената с растителни мазнини в състава в рамките на 9.6%.
По-лошото е, че тези продукти, които не ги наричаме с името млечни, вече заемат 20.7% /в случая със сиренето/.

Изводите които могат да се направят са:

    • Имаме увеличение на производството във всички групи с изключение на топените сирена
    • Произведените количества овче и козе сирене са минимални и трудно ще могат да задоволят исканията на износителите.
    • Противно на очакванията, след кампаниите за консумирането на биологични и пълноценни млечни продукти имаме увеличение на производството с 9.6% с участието на растителни мазнини.
    • Изключително малко е средното годишно производство на млечни продукти от една мандра, което не е добре за икономиката им – средно производство на мандра: сирене-479 т.
    • При всички случаи дебат по млекопроизводството и преработката му с участие на фермери и млекопработватели.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here