Средна ферма – какво е това

0

Непрекъснато ни се насажда от политиците, че трябва да се върнем на село, да се направят средни и малки ферми, да се произвежда чиста продукция.

Какво е голяма, малка или средна ферма, се разбра, че тепърва ще се изчислява.

С две приказки, ще си продължаваме по старому /дали е за добре или зле, е друг въпрос/ селата ще продължат да опустяват и вкуса на продукцията от бабино време, ще остане в митовете и легендите.

Интересно е да знаем как изглежда една средна ферма в една аграрна държава, каквато казваме, че сме ние в Европа.
Например в Испания. .


Средната ферма в Испания има 469 декара, от които 196 дк. (41,7%) са взети под наем, 36 животни и има 1,8 работни единици годишно, от които малко над две пети са на заплата.Нетната добавена стойност е 53 866 евро на ферма, а размерът на нетните текущи субсидии е 12 996 евро на ферма.

 Основните резултати са:

  Общото бруто производство е 93 041 евро на ферма, със следната структура: зеленчуци (60,5%) и животновъдство (38,5%),..

 С най-висок БВП на ферма са
– свинеферми и птицеферми,
с 436 474 евро на ферма;
– следвани от
зеленчукопроизводството с 209 269 евро на ферма;
– говеда, овце и кози
със 100 493 евро на ферма;
– овощни дървета, маслин
и и лозя, с 61 446 евро на ферма.

 Общите разходи достигнаха стойност от 67 820 евро на ферма, което се равнява на почти три четвърти от БВП, със следната структура:
– общи специфични разходи (45%),
– общи разходи (24%),
– разходи за външни фактори (23%),
– амортизации (8%).

 В рамките на специфичните разходи можем да разграничим семена, торове, фитосанитарни продукти и други, със средна стойност 11 546 евро на ферма, и тези на животните (фуражи, ветеринарни разходи и други), средна стойност от 18 447 евро на ферма.

  Общите разходи, са на стойност от 16,357 евро на ферма, са съставени от:
– енергия, с 4,690 евро;
– поддръжка на машини и сгради (4025 евро);
– работи от трети страни и лизинг на машини (2 829 евро) и
– други общи разходи (4 813 евро).

 И накрая, разходите за външни производствени фактори, на стойност 15 648 евро, съставляват:
– заплати и осигурителни вноски с 12 548 евро,
– лизинг (2 833 евро) и
– платени лихви, на стойност 267 евро
..

 Текущите субсидии са 12 373 евро на ферма,
от които 16% съответстват на плащания, свързани с култури и добитък,
– 69% с отделени плащания,
– 14% са помощи за развитие на селските райони, а останалите
са други субсидии.

 Средната стойност на активите е 372 098 евро на стопанство, като основният компонент са земя и трайни насаждения, на стойност 184 372 евро на стопанство, а останалото се разпределя между сгради, машини и животновъдство. Задълженията (заеми до изплащане) достигнаха средна стойност от 14 435 евро на ферма , което представлява около 4% от общите активи.

 Нетната добавена стойност, която представлява възнаграждение за всички производствени фактори, използвани в производствения процес, е била 53 866 евро. Размерът на нетните текущи субсидии, който е бил 12 996 евро на ферма, представлява приблизително една четвърт..

 Нетната добавена стойност на година на единица работа е средно 30 668 евро на ферма 

Само 50% от всички ферми надвишават стойността от 20 847 евро на ферма.

 Нетният оперативен доход, който представлява възнаграждението на собствените производствени фактори, използвани в производствения процес, както и бизнес рисковете, е бил 38 096 евро.

 Източник: МЗХРХ на Испания

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here