Телетата не растат – ЗАЩО

В САЩ само 36% от говедовъдите наблюдават дневния прираст на телетата. Този признак може  предостави ценна информация на фермера и предотврати бъдещи загуби.
По-високите нива на печалбата са свързани с по-доброто здраве  в средносрочен и дългосрочен план на изпълнението. Традиционно се очаква, че темповете на растеж при телето да са минимум средно по 0,5 кг на ден. Повечето експерти са съгласни, че телетата трябва да удвояват теглото си при отбиване на 8 седмична възраст. За да се постигне това, телетата трябва да имат прираст средно поне 0,7 кг на ден.

Когато не се получат тези очаквания, трябва да се обърне внимание на следните проблемни въпроси: 

– неправилното хранене

– здраве, особено субклинична пневмония: за всяко теле с клинична пневмония, можем да очакваме  допълнителни случаи на субклинична пневмония.

– прекомерен стрес от околната среда: много горещо и много студено време, влага, течение – вследствие на това телетата са по податливи на болести и съответно по-ниски средни дневни печалби.

– социален стрес: групи от телета на различни възрасти.

-стрес причинен от неправилно изпълнение на някои мероприятия като: маркиране, обезроговяване, ваксиниране, грубо отношение към телетата. Този стрес се причинява от хората и той е най-лесно за преодоляване.

– неправилно хранене (количество, качество и достъпност  на фуражите. Бактериалното замърсяване трябва да бъде минимално.

В обобщение, измерване на средно дневния прираст при телетата  може да помогне за  управлението на телета. Консултациите  с вашия ветеринарен лекар и диетолог са задължителни  за да се реши  достигането на идеалното тегло на 8 седмична възраст от телето.

Прегледайте внимателно ситуацията при която се отглеждат вашите телета във фермата и направете малкото което се иска за да преодолеете успешно заболяванията и условията на околната среда, които допринасят за неоптималния растеж.

Източник: Съвети за фермерите – Португалия

 

1 КОМЕНТАР

  1. Информацията в статията е подвеждаща. Макра че цифрата 0.7 кг дневен прирасте донякъде е правилна, в различна възраст (в месеци) прирастът е различен. Освен това в САЩ фермерите изобщо не теглят телетата. Ако трябва нещо да се измерва при женските млекодайни телета, то това е ръста (височината на таза). Стандартнта височина на 14 месечна юница от породата Холщаин е 125-126 см. Да се гони само тегло е неправилно. Висок прираст може да се получи от прехранване с мляко или зърно, но по-този начин се унищожава генетично заложените качества на телетата за висока млечност (епигенетика). Съдържанието на протеин в концентрираната смеска и по-късно в пълнодажбената смеска има решаващо значение за растежа трябва да е 18% (суров протеин в сухото вещество) до навършане на 10 месечна възраст за да има правилен растеж, качествено развитие на вимето и репродуктивната система. Поздрави от Тексас.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here