Качеството на водата – и тя има значение

С чиста съвест и ръка на сърцето, можем да си признаем, че най-малко внимание отделяме да осигурим чиста и прясна вода на животните. Този пропуск при малките животни някой път ни играе и лоши „шегички”.

Водата, независимо дали я осигуряваме от собствен водоизточник или от питейната мрежа, трябва периодично да и проверяваме качеството. През последните две години имаме случай в две говедовъдни ферми, поради пукнати тръби от водопроводната мрежа, в млечния блок да влиза замърсена вода, което донесе няколко хиляди лева загуба на фермите.
Имаше и полза.
Хората си провериха от а до я пътя на млякото и хигиената, отстраниха някои нередности и най-накрая разбраха, че микробите идват от водата и то от питейната. Така че, внимавайте и с нея.

Животните, които са на паша, си пият откъдето си искат. Стопаните се радват, че им е отпаднало задължението да им търсят вода, но това много пъти има и обратен ефект. Така че внимателно с водата.

Контролът на качеството на водите трябва да се извършва ежегодно – поне веднъж или съгласно приетите нормативи за различните държави. При разтварянето на сухото мляко с „мека” вода, може да има проблеми в храносмилателната система на телетата.

Според експерт по храненето от Land O’Lakes, водата е “омекотена” от натрий, но пък излишъкът от натрий причинява токсичност!

Младите телета не търпят вода с лошо качество. Качеството на водата може да повлияе на качеството на разтвореното сухо мляко, електролитния разтвор, приемането на вода и първоначалния прием, здравето и ефективността на почистващите продукти и дезинфектанти.

Много често срещана грешка при управлението на водите е употребата на натриев хлорид.
Натрият замества твърдостта на минералите, за да омекне водата и това може да доведе до натриева токсичност при телета.
Въпреки, че някои опити за изпитване сочат, че 2 000 части на милион (ppm) натрий във вода са безопасни за добитъка, тези цифри не се отнасят за младите телета. Телетата могат да понасят само 50 ppm натрий. Меката вода често превишава този праг. По този начин използването на мека вода за приготвяне на заместителя на млякото би увеличило проблема поради наличието на натрий в млеко заместителя.

Телетата също са чувствителни към прекомерно високи нива на желязо, най-добре е да направите тест на водата, която използвате при храненето и поенето на животните.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here