Копитата – проблем номер три

0

Влязат ли заболяванията по копитата в стадото, на фермера му настръхват косите и си казва, защо не правех профилактика.

За да говорим за копитата, трябва все пак да знаем и нещо за тях.

Структура на кравето копито

Третият и четвъртият пръст на кравата  заедно образуват копито. Това е сложен орган, който изпълнява функцията на амортизатор и на практика е модифициран кожен епител. Състой се от рогов слой, сухожилия, мускули, кости, кръвоносни съдове. Двете копита са разделени с празнина, и в основата си образуват свод с кожен калъф.

От гледна точка на анатомията копита се състоят от кожа, с други думи кератинизиран епител, повърхностна съединителна мембрана, дълбока фасция, нервни окончания, кръвоносни съдове, лимфа, кости и сухожилия. С помощта на последните и ставите се определят такива функции на дисталната част на крайника като огъване, разширение, въртене. Мъртвият външен твърд слой на кожата или с други думи, рогът е от първостепенно значение при лечението на копитата.

Интересно за всички ще е да прочетат тази лекцияна на д-р Адамски, ако искат да намалят куцотата при животните си.

Заболяванията на копита, след репродуктивните проблеми и маститът, са третата причина за неблагополучието  на кравите. Поради високата концентрация на крави в малко пространство, лоша хигиена и небалансирани дажби,  животните могат да имат заболяване на копитата и да  да участват в предаването на различни патогени.

 Счита се, че при млечните говеда болестите на копита, проявени с клинична куцота, се срещат средно при 20-30% от кравите в стадо. От друга страна, с корекция на копита този процент се увеличава до 40–70% поради възможността за идентифициране на всички болестни състояния. В резултат на това процентът на елиминираните крави поради заболявания на копита и техните усложнения е около 15-20%, а при високо доходните стада може да бъде още по-висок.

Последиците:

  • Заболяването на копитата е една от първите три причини за отпадането на кравите;
  • Болестите на копита представляват 90% от болестите на крайниците;
  • Болестите на копита също са проблеми с  маститите и репродукцията;
  • Заболяванията на крайниците на говеда са причина за загуби при производството на мляко, вариращи от 200 до 500 кг / крава;
  • Болни копита означават по-голям ремонт на стадото.

Безспорно е, че в сегашната ситуация на отглеждане функционалните характеристики придобиват все по-голямо значение, включително: темперамент, структура на крайниците, особености на копитото. В резултат на това, правилно оценявайки състоянието на копитата, можем да предотвратим предварително по-късни негативни проблеми със стадото. .

За това заболяване профилактиката е винаги  на първо място. Профилактиката по отношение на грижата за  здрави копита, обхваща редица преки и косвени нива. Сред тях могат да бъдат разграничени следните:

–  условия за поддръжка,
– вани за крака и измиване (дезинфекция),
– корекция на копита,
– рационално хранене,
– генетично разположение.

Здрави копита и условия за отглеждане  на кравите

Условията, в които се отглеждат животните, имат различни значения, това зависи от системата за настаняване. Доказано е, че  системата за свободното отглеждане определено е по-полезна за здравето на кравите, отколкото вързаното отглеждане. Предимството на вързаното отглеждане е намаляването на инфекцията от болести при по-малък брой животни в сравнение със свободно отглеждане, където съществува риск от заразяване дори на всички животни.  При вързаните системи обаче, поради ограничената подвижност, имаме симптоми, свързани с по-голяма деформация на рога и куцутата са по-чести.

Подходящия под в обора е от съществено значение

Важен елемент от условията на живот е пода, по който кравата се движи и лежи. Често при вързаното отглеждане  леглата не отговарят на основните изисквания за модерна голяма и дълга крава. Те често са твърде тесни, къси и  наклонени. При свободно отглеждане качеството на подовете, тяхната твърдост, форма и ниво на износване са от голямо значение за здравето на крайниците и копита. Повърхността трябва да е равномерна, да не предизвиква подхлъзване и прекомерно изтъркване на копитния  рог. Правилно оформените подове правят кравата по-стабилна при предвижването и до местата за хранене, поене, почивка и доилната зала.

Осветление и хигиена

Важен елемент е и интензивността на светлината в помещенията, която трябва да гарантира сигурността на движението и естественото стъпване на животните, тоест задните крака са поставени на мястото на следите от предните.
Хигиената на подовете и леглата също има огромно влияние върху здравите копита. Всяко замърсяване създава неблагоприятни условия на околната среда, причинявайки различни видове деформация на рога и самите пръсти. Препоръчва се механично почистване в свободно стоящи обори и непрекъснато отстраняване на оборски тор и всеки ден местата за лежане да настилат например с ”прясна” слама.

Влага

Тясно свързана с хигиената е и нивото на влажността. Пребиваването в твърде влажна среда дълго време (оборски тор, течен тор и др.) омекотява рога на копитото, особено стъпалото, което от своя страна увеличава риска от повреда и куцота. Фактор, благоприятен за болестите на крайниците, , тъй като често това води до повишена нервност и агресивност и взаимно осакатяване. Освен това има прекомерно високо производство и концентрация на оборски тор. Графикът на работа в земеделските стопанства също трябва да включва измиване и дезинфекция на помещенията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here