За животните и млякото – с цифри

  • В Близкия изток има най-високо производство на овче и козе мляко на глава от населението.
  • Около 96% от популацията на козите в света се намира в Азия, Африка и Латинска Америка. Най-голям дял заема Азия с около 52% от общия брой.
  • Млечните кози се отглеждат най-вече в Средиземноморския регион, Южна Азия и части от Латинска Америка и Африка.
  • Основните производители на козе мляко са Индия, Судан и Бангладеш.
  • В Индия повече от 90% от дребните преживни животни са собственост на безземни или маргинални фермери.
  • Средните млечни добиви за кози варират значително в различните страни производители на мляко. В Судан средният добив от производството на козе мляко е около 64 килограма годишно, докато в Индия е повече от 165 килограма годишно.
  • Основните производители на овче мляко са Китай, Турция и Гърция. 
  • Говедата дават 81% от световното производство на мляко, следвани от биволите с 15%, козите с 2% и овцете с 1%; камилите произвеждат 0,5%. Останалата част идва от други млечни видове, като еднокопитни и якове.
  • Около една трета от производството на мляко в развиващите се страни идва от биволи, кози, камили и овце. В развитите страни почти цялото мляко идва от говеда.
  • Говедата дават приблизително три четвърти от производството на мляко в Африка на юг от Сахара, около 60% в Азия и почти цялото мляко, произведено в Латинска Америка.
  • Млякото от млечни видове, различни от говеда, представлява 40% от производството на млечни продукти в Азия, 25% в Африка, 3% в Европа, 0,5% в Америка и почти не съществува. в Океания.
  • В Близкия изток има най-високо производство на овче и козе мляко на глава от населението.
  • Около 96% от популацията на козите в света се намира в Азия, Африка и Латинска Америка. Най-голям дял заема Азия с около 52% от общия брой.
  • Млечните кози се отглеждат най-вече в Средиземноморския регион, Южна Азия и части от Латинска Америка и Африка.
  • Основните производители на козе мляко са Индия, Судан и Бангладеш.
  • В Индия повече от 90% от дребните преживни животни са собственост на безземни или маргинални фермери.
  • Средните млечни добиви за кози варират значително в различните страни производители на мляко. В Судан средният добив от производството на козе мляко е около 64 килограма годишно, докато в Индия е повече от 165 килограма годишно.
  • Основните производители на овче мляко са Китай, Турция и Гърция. 
  • Козето мляко представлява значителна част от общото производство на мляко в Африка на юг от Сахара (12%) и в части от Южна, Източна и Югоизточна Азия (без Китай).
  • Овчето мляко е важно в Близкия изток и Северна Африка (9 процента от общото производство на мляко) и Африка на юг от Сахара (5%).
  • Страните с най-много млечни кози са Индия, Бангладеш и Мали.
  • Страните с най-много млечни овце са Китай, Турция и Алжир.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here