Стратегии за предотвратяването на мастита при сухостойните крави

Млечните крави са най-податливи на мастит и инфекции през сухостоя. Болестите на вимето, придобити през този период, могат да имат значително отрицателно въздействие върху производството на мляко, на неговото качество, както върху цялото стадо като цяло и също така и на  индивидуални репродуктивни проблеми върху отделните  крави, след отелването.

1 Следете състоянието  на цицките.
Ако състоянието на зърната на цицките е обезпокоително по време на периода на доене, то рискът от нови инфекции по време на сухия период се увеличава.
Причините за лошото състояние на зърната, включват и неправилното функциониране на доилните части, неправилни настройки и функции на доилното оборудване, влиянието на околната среда, инфекциозни причини и не на последно място – генетиката.

 1. Запушването на зърната
  Естественият защитен механизъм на кравата срещу мастита е образуването на кератинова тапа в канала на цицката, която помага за запечатването и  срещу бактерии по време на сухия период.
  Използването на специални уплътнители за канала на вимето, може да намали риска от инфекции с повече от 70%.
 1. План за антибактериална профилактика за крави през сухия период.
  Основната цел на използването на антимикробна терапия при сухия период при кравите е,  да  се лекуват съществуващите лактационни инфекции и да се помогне за предотвратяването на нови заболявания, които могат да бъдат придобити през този период.
  През последните години, нараства безспокойството относно възможната роля на ветеринарните антибиотици в развитието на бактериалните щамове, устойчиви на антимикробни средства, които могат да причинят сериозно заболяване при хората.
 1. Навреме отстранете космите, ако ги има, от вимето
  Бръсненето на вимето, намалява риска от инфекции чрез премахване на нежеланото окосмяване, което може да приюти патогенни бактерии от оборския тор и мръсотията.
 1. Уверете се, че храната през този период е достатъчна.
  Искаме кравите да поддържат теглото си през сухия период, защото загуба на теглото влияя отрицателно върху продуктивността на кравите през следващата лактация, а при крави, които отслабват, вероятността от бременност намалява след първото и второ осеменяване.
  Поради това е наложително да се осигури на кравите подходящо място за хранене и достатъчно количество питателна храна.
 1. Поддържане на хигиена в обора, като фактор намаляващ замърсяването на вимето с патогенна микрофлора.
  Честотата на мастит при млечните крави е правопорпоционална на излагането на цицките на замърсяване с патогени.
  За де се избегне замърсяването на вимето, краката, опашката с оборски тор, трябва да се поддържат пътеките и обора чисти.
  Поддържане чистотата  на  леглата за лежане  е от особено важно значение, тъй като цицките са в пряк контакт с постелката.
 1. Осигурете правилният микроклимат в обора
  Има няколко риска, свързани с топлинния стрес, като един от най-важните е че влошава плодовитостта след отелването.
 1. Ваксинация
  Повече от 50% от клиничните случаи на мастит, се случват през сухостойния период. Препоръчва се ваксиниране на кравите срещу мастита.

Техниките, които свеждат до минимум бактериалните проблеми в околната среда, както и тези, които увеличават и допълват имунната защита на кравите, могат да помогнат за намаляване на рисковете от появата на мастит и намаляването на репродуктивната загуба след раждането.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here