Комфорт за кравите

0

През последните години се набляга най-вече на увеличаването на млекодобива, и едновременно с това се обръща все повече внимание на хуманно то отглеждане на животните, като фермерите държат и на по-голямата продължителност на живот за кравите. От всичко това се стигна до извода, че тези критерии могат да се постигнат в единодействие с осигуряването на добър комфорт при отглеждането на кравите. Именно какво може да се направи за решаването на тези изисквания, ще се опитаме да ви запознаем в няколко материала.
Говедовъд.ею

Комфорт– съгласно тълковния речник означава удобен, сгоден, приятен, богат, разкошен, уютен, охолен.

Концепцията за комфорт при кравите включва много различни аспекти и гледни точки. Какво са комфортни условия на живот? Как може да ги идентифицираме? И е може би най-важния въпрос: Какво допринася за комфорта при кравите по отношение  икономическата ефективност при производството на мляко. 

През последните години, изследователи и производители все повече обръщат внимание  за създаването комфортна среда за млечните крави и младите животни. Наблюденията и опитите  показват, че кравите, които се отглеждат в комфортна среда произвеждат повече мляко и са склонни да боледуват по-малко и живеят по-дълго.

Самата крава не може да обясни какви условия са най-удобни за нея.

Въпреки това, ние можем да наблюдаваме и даваме оценка на дейността и поведението на кравите и след това да определим кои условия са оптимални за кравите.

Кравите трябва да разполагат с достатъчно добро качество на храната и водата, да има осигурен чист въздух, мека и чиста повърхност за почивка и достатъчно осветление. 

Всички тези компоненти образуват комфортната среда за кравите. Комфорта при отглеждането на кравите  не е продукт,  не е инструмент, това е средата, която трябва да се поддържа в обора 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. При създаване на комфортни условия трябва да се ползват знанията и опита  на добрите специалисти за това.

Според Тодор Арбов дава следното определение за конфорта необходим  при отглеждането на кравите: –   комфорта това е-Планировката на оборите, постелята в леглата , вентилация , осветление , подове , пространство за хранене.

Всички тези често подценявани фактори играят важна роля в производствената система. Тяхното лошо изпълнение и управление може да доведе до сериозни здравни проблеми, намаляване на производството и значително влошаване на репродуктивната способност на вашето млечно стадо. Подобряването на комфорта на кравите във фермите, които са изградени с грешна планировка, може да бъде ви излезе скъпо, но е абсолютно необходимо условие за рентабилен млекопроизводствен бизнес.

Според руски източници – Какъв трябва да е комфорта на кравите? Какво увеличава рентабилността при производството на мляко?

Тези и други въпроси,  сега предизвикват много дебати в медиите между учените и млекопроизводителите. Достатъчното храна и вода, чист въздух, мека и чиста постеля, подходящо оборудване, качествени подови настилки – са основните компоненти на кравешкия комфорт. Изследванията и опита показват, че когато на  животните в обора е осигурена свобода и комфорт те дават повече мляко и живеят по-дълго. Комфортни крави – това е система за управление, която има за цел да  опазва  здравето, да увеличава  продължителността на живота и производителността им.

Виждаме, че няма съществени разлики, да не кажем – никакви, между позициите на учените и фермерите в две от най-големите страни и производителки и консуматорки на млечни продукти.

Говедовъд

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here