Безпроблемно работим с кравата

Защо хората го правят, а ние не можем.
Говедовъдите от много страни отделят време за обучение по дадени въпроси свързани с работата във фермата.
На нашите фермери им е много трудно. Те непрекъснато мислят за проверки, програми, мерки, де минмис, липса на работна ръка, лоши климатични условия и още куп други неща.

Нидерландските фермери, които вече са надживели тези неща, само ще добавим, (че те в момента са изключително много притиснати от намаляването на въглеродните емисии) отделят все пак по-малко време, за да се приготвят за неща, които ще им помогнат, както при отглеждането на животните, така и в икономиката на фермата.

Един от курсовете, които се провежда в нидерландски  университет, е под надслов –

Безпроблемно боравене с кравите.

Този курс се провежда онлайн, отнема само четири часа на фермерите и още толкова часа практически упражнения. Разбира се, че се плаща някаква такса. По време на курса се обсъждат въпросите, как една крава преживява в обкръжението си. Това е важно за да настроим контактите си с кравата, както ние искаме, без да причиним стрес на животното.

Завършвайки този курс фермерът ще знае::

  • Как кравите развиват страх от хората?
  • Какви са последиците от този страх върху производството на мляко, здравето, благосъстоянието и лекотата на работа.
  • Кои начини при работа с кравата влияят върху поведението ѝ.
  • Кои практики можете да приложите, когато имате работа с кравите, по-специално за подобряване на хуманното отношение към животните, за лекотата на работа и в крайна сметка  увеличение на бизнес резултатите.
  • Как можете веднага да приложите придобитите знания на практика.

Този курс е разработен за служители, фермерски работници и собственици на млечна ферма.
Освен това фермерът получава знака за качество Beter Leven (По-добър живот).

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here