Нови генетични индекси

0

Развъждането в частта си генетични индекси, геноми, развъдни стойности, върви със скоростта на най-бързия влак в Япония. Докато бяха нужни години да се прибави нещо ново, сега всеки месец се случва новооткрито в генетиката.

Опазването на околната среда и борбата с емисиите, ако при нас не са водещи, вече в много страни от тях зависи съществуването на фермата.

През август AHDB Dairy пуска два нови генетични индекса за отглеждане на млечни крави с ползи за околната среда;. Първият индекс, EnviroCow, отразява важната роля на генетиката и развъждането за подобряване на устойчивостта на производството на мляко.

Със стремежа към дълголетие на кравите, към производството на мляко и плодовитостта, новият индекс за предимствата на фуражите, EnviroCow е един от първите генетични индекси в света, фокусирани изключително върху устойчивото говедовъдство.
Екологичният фокус на EnviroCow отразява важната роля, която добитъкът може да играе, за да помогне на млечната индустрия да постигне нулеви емисии на парникови газове.

EnviroCow ще бъде изразен по скала от -3 до +3, като най -високите положителни резултати се постигат от бикове, които предават най-добрите екологични качества на своите потомци. Това ще бъдат кравите, които се очаква да могат да произвеждат най-ниските емисии на парникови газове през целия си живот за всеки килограм мляко, което произвеждат, коригирано за съдържанието на сухо вещество.

Стартирането на индекса представлява кулминацията на над 30 години изследвания и събиране на данни от всепризнатото стадо Langhill в Дъмфрис..

Източник: washingtontimes.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here