Себестойност на млякото

0

Не само нашите млекопроизводители са в мат

“Мат” на фермата

“Мат” на фермата

В мат са и еврофермерите.

Европейския млечен борд в момента държи тракторите по фермите и се опитва с „оръжието” на словото да се върви напред по спасяването на млечното говедовъдство в ЕС.

Последното проучване на разходите за производство на мляко показва тежки разходи и само ниски или никакви приходи за фермерите в ЕС

Най-новото проучване на тема
“Каква е цената за производство на мляко?”

представя ситуацията в млечните ферми на ЕС под формата на ясни и надеждни данни. В допълнение към разходите за производство на мляко, в осем ключови държави, произвеждащи мляко, тази последна версия на проучването на разходите, включва понятието  “средното за ЕС”, за първи път.

През 2019 г. средната цена по себестойност е 45,35 цента/кг.
При средно цените в ЕС 34,52 цента/кг, когато има значителен недостиг на разходи.

„Това ясно показва проблемен дисбаланс в целия ЕС“, обяснява Сиета ван Кеимпема  председател на Европейския съвет за мляко (EMB) от Нидерландия.

Друга нова характеристика: Ирландия и Литва са две нови държави включени в изследването, които са в противоположните краища на спектъра на разходите. Със своята уникална производствена система, Ирландия със своите 34,21 цента/кг имаше най-ниските производствени разходи през 2019 г.  Въпреки това, тенденцията на недостиг на разходи се наблюдава и тук, тъй като разходите са се увеличили значително през периода, включен в изследването, но цените не са се развили съответно.
В резултат на това, разходите не бяха покрити през три от петте години, включени в изследването, дори в тази страна с изключително благоприятни условия за производство на мляко.

Литва, със своята диференцирана структура на стопанството и много малки стопанства, лесно оглавява списъка с най-високи производствени разходи (58,63 цента/кг) и с изключително ниската цена на изкупуване на млякото от 28,79 цента/кг,

Когато разглеждаме всички страни заедно, е интересно да видим, че производствените разходи обхващат широк диапазон между около 34 цента/кг до 59 цента/кг.
Но що се отнася до изкупните цени, различието се свива значително от малко под 29 цента/кг до малко над 34 цента/кг.

Обобщение на основните цифри

През 2019 г. разходите за производство на мляко, включително подходящо възнаграждение, бяха по-ниски от цените на производителите, платени във всичките осем държави и средно в ЕС – и това не отчита средните нетни инвестиции.

Разходите са между 34,21 цента/кг в Ирландия и 58,63 цента/кг в Литва, като 45,35 цента/кг са средните за ЕС.
Това предполага недостиг на разходи от 9% (Ирландия) чак до 51% (Литва) и 24% в целия ЕС.

Източник: ЕМБ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here