Цена на млякото и пощата

0

Европейския млечен борд търси всякакви пътища за да защити своите членове. В началото на юли, френската секция на борда е внесла интересен материал за динамиката на цените при млякото и пощенските услуги.

Темата е:

Колко би струвало млякото, ако претърпи същата инфлация като цените като пощенските разходи?

В началото на 2021 г. цената на пощенските разходи (приоритетна поща) за частни лица във Франция се повиши отново и сега е 1,28 евро – това предполага инфлация от над 10% в сравнение с 2020 г. През 2001 г., по време на прехода от франка към еврото, изпращането на писмо струва 0,46 евро, което означава, че сега цената се е увеличила с 204% за период от 20 години. 

За сравнение, цените, платени за нашите селскостопански продукти, дори не ни позволяват да покрием изцяло производствените разходи и да осигурим достойно възнаграждение за земеделските производители.

 Ако трябва да сравним еволюцията на цените на пощенските разходи с тази на различните селскостопански продукти от 2001 г., когато настъпи преходът към еврото, какво биха спечелили фермерите днес?

Млякото би струвало 939,40 евро за 1000 литра

През 2001 г. базовата цена на млякото беше средно 309 евро за 1000 л във Франция.
Прилагайки нивото на инфлация от 204%, претърпяно при пощенските разходи, базовата цена на млякото би била 939,40 евро за 1000 литра! Разбира се, производителите не очакват такива прекомерни цени за своето производство – а просто цена, която им позволява да покрият разходите си и им осигурява приличен доход.

Според Coordination Rurale, такава цена би била 450 евро за 1000 литра: Въпреки това, според последните данни на FranceAgrimer, средната базова изкупна цена на млякото през 2020 г. е била 347,50 евро за 1000 литра, което е недостатъчно за покриване на производствените разходи, които се оценяват на средно 422 евро на 1000 литра през последните пет години,

Успоредно с това потребителските цени са се увеличили по-значително от цените на производителите. Според доклад на OFPM за френския парламент цената на UHT обезмаслено мляко в супермаркетите е нараснала с 35,6% между 2001 и 2018 г., докато цените на производителите са паднали с 12%!

Говеждото би струвало 9,12 евро за кг

Средно на земеделските стопани е плащано 3,00 евро на кг за говеждо месо  през 2001 г. .
Цената е около 3,91 евро за кг през 2019 г .; обаче трябваше да е 9,12 евро на кг, ако беше приложен процентът на пощенската инфлация от 204%.

Изводите си ги правете Вие.

Източник: Coordination Rurale

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here