Прозрачност – от фермата до масата

0

Проследяването е основен приоритет за хранителната индустрия. Все повече страни обявяват въвеждането на по-строги регулации след големи скандали в сектора. 
Ранната доброволна сериализация на хранителни продукти обаче също има голям потенциал. 

Защо хранителната индустрия трябва да се занимава със сериализацията сега?

Фалшифицирането е гореща тема в почти всяка производствена индустрия. Случаи като съдбоносния скандал в Китай, където замърсеното бебешко мляко на прах, отне много животи, подхранват търсенето на недвусмислени доказателства за произход на храните.

 За да засилят доверието в собствената си марка и да избегнат скъпото изземване на продукти, компаниите от всички сектори на потребителските стоки, трябва да предприемат действия възможно най-скоро. 

Ако производителят не може да предостави надеждни данни, това ще има отрицателно въздействие върху репутацията му.

Понастоящем много страни изучават нови разпоредби, специфични за хранителните продукти. 
Русия например вече въведе първоначални мерки за задължителна проследяемост на млечните и други продукти, и в Китай има подобни планове в процес. 

Ако новите разпоредби влязат в сила на тези важни пазари, производителите в други региони на света също ще трябва да се съобразят с тях, за да осигурят  достъп на продуктите си до пазара.

Има ли други предимства за производителите в допълнение към законовите изисквания?

Със системата Track and Trace компаниите вече не трябва да печатат информация в голям мащаб върху опаковки. Достатъчен е код, който потребителите могат да сканират сами.
Решенията за проследяване също могат да помогнат  да се намали разхищаването на храни и продукти. 

Следователно сериализацията е важна както за потребителите, така и за производителите и може да осигури на двете страни желаната прозрачност от фермата до вилицата.

Кои са най-големите предизвикателства в хранителната индустрия?

Постоянният натиск за намаляване на разходите е общо предизвикателство. Внедряването на нови системи първоначално предполага инвестиции, които ще се изплатят само в дългосрочен план. Ако дадена държава въведе нови разпоредби за доста кратък период от време, компаниите могат да бъдат подложени на екстремен натиск във времето. 

Ново решение за проследяване не засяга само производственото оборудване и софтуера; това също променя цялостния пейзаж на бизнес процесите. Трябва да се адаптират производствените стъпки, да се вземат предвид доставчиците, бизнес партньорите и партньорите за сътрудничество, както и управлението на данните и сигурността. В крайна сметка всичко е свързано с интеграцията. 

Класическите Track and Trace, сериализира всеки отделен продукт, като в началото на производството и безпроблемно го проследяват през цялото производство и опаковане. По този начин изземването на продукти може да се извърши още по-конкретно и селективно, за да се избегнат загуби на продукти и ненужни разходи.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here