С парфюм – до фермата

0

От гледна точка на еволюцията обонянието е едно от най-древните възприятия и чувства, с помощта на което са се ориентирали животните.

Здравите говеда и крави за да имат добро обоняние поддържат ноздрите си чисти с език през цялото време. Че това изобщо е анатомично възможно, показва колко важно е обонятелното възприятие за този вид.

Усещането за мирис и вкус при говедата е много по-изразено от това при хората. Защото човешкото обоняние е доста елементарно!

Както и други животни, говедата имат два различни органа за разпознаване на миризми:

    • Обонятелните клетки в лигавицата на носа 
    • Органът на Джейкъбсън тръбовидно вдлъбнатина, която е вградена между горната страна на устата и пода на носната кухина. При хората този специален обонятелен орган липсва.

Освен доброто обоняние кравите имат добра памет по отношение на миризмите. Те правят разлика между положителни и отрицателни миризми и могат да ги запомнят дълго време. Някои от крави реагират много чувствително на непознати аромати. Интензивните, странни миризми, като парфюм могат да предизвикат големи вълнения в стадото.

С обонятелните клетки на носната си лигавица кравите възприемат миризми от заобикалящата ги среда. Те разпознават добре познати животни и хора – и проверяват качеството на фуражите.

Кравите имат силно развито обоняние и могат да помиришат нещо на 10 км разстояние.


Обонянието е едно от петте сетива – за мирис. Състой се в способността да се определят веществата, разсеяни във въздуха или разтворени във водата по тяхната миризма. Това възприятие се получава благодарение на рецепторни клетки, разположени в носовата кухина при хората, които след това по-обонятелни нерви се предават в обонятелния център в мозъка и се обработват.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here