Как да работим с кравите.

Не всичко по отношение предпазването от говедата се прилага и знае.. Следователно, обработката на едър рогат добитък е ключово умение, което трябва да притежавате при работа във ферма.

Имайки това предвид, Органът по здраве и безопасност (HSA) е съставил списък на

„Златните правила при работа с говеда“.

 – Отработен път за бягство или подготвена зона за убежище преди работа с говеда;
 – Носете подходящо защитно облекло и обувки;
Използвайте добре проектирани съоръжения – това трябва да се разглежда като инвестиция за вашата безопасност;
Редовно проверявайте и поддържайте съоръженията – като  ключалки на вратата , огради, прокари, станоци и др.
Защитете се от биологични опасности .
Поддържайте повърхностите на земята чисти, за да няма подхлъзвания, а също и препятствия.

Поведение на говедата

То може да бъде разбрано от държането на главата, позициите на опашката, риенето на земята с краката или рев.

Сериозно обезпокоените говеда често реват силно – сигурен знак за фермера да бъде особено внимателен.

Винаги трябва да бъдете внимателни когато сте при крави, които се отелват или са с новородените телета, тъй като те са по-склонни да атакуват.

Също така запомнете, че разгонените крави са непредсказуеми.

Земеделските производители трябва да се опитат да поддържат говедата спокойни при работа с тях и за всеки случай да имат пръчка или гребло, които да помагат при насочването на добитъка.

Внимавайте за предупредителни признаци на агресивност на животните. Също така е най-добре да бъдете внимателни, когато прилагате ветеринарни лечения.

По отношение на управлението.

Първо, ако приемате работници, уверете се, че хората, които ще работят с добитък, са компетентни и пъргави.

На второ място, използвайте бици, които произвеждат кротко потомство. Увеличете максимално използването на изкуствено осеменяване, за да сведете до минимум нуждата от бик.

И накрая, обезроговете телетата рано, за да предотвратите растежа на рога.

Източник: HSA

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here