От серията : Къде са другите, къде сме ние – Субсидиите на молдовските животновъди

0

Много пъти нашите животновъди изтъкват, че са в неравностойно положение с колегите си от другите страни, и ето защо се стремим непрекъснато да показваме какво вземат другите фермери.

Днес ще ви представим, които вземат молдовските фермери.
Данните са на молдовската Агенцията за намеса и плащания в земеделието (AIPA).

Според уебсайта  директното плащане на глава от животно се предоставя само веднъж годишно за собствениците на животни с говеда, овце и кози. Животните, регистрирани и експлоатирани в зоотехнически стопанства, разположени извън застроена зона, подлежат на директно плащане.
Сумите, които се изплащат от държавния бюджет, са еквивалентни на схемите за преходна национална зоотехническа помощ (ANTZ), които се изплащат за молдовските фермери.

Какви суми получават молдовските фермери:

1) мярка 1: директни плащания на глава животно (говеда):

а) подмярка 1.1: крави от специализирани породи за мляко и смесено производство – 7000 леи, еквивалент на 668 лева

б) подмярка 1.2: крави от специализирани породи за производство на месо – 7000 леи, еквивалент на 668 лева.

в) подмярка 1.3: юници над 12 месеца – 5000 леи, еквивалент на 477 лева.

2) мярка 2: директни плащания на глава животно (овце):

а) подмярка 2.1: овце от специализирани породи за мляко и смесено производство – 500 леи, еквивалент на 47.80 лева;

б) подмярка 2.2: овце от специализирани породи за производство на месо – 500 леи, еквивалент на 47.80 лева

в) подмярка 2.3: овце над 12 месеца – 300 леи, еквивалент на 28.61 лева.

3) мярка 3: директни плащания на глава животно (кози):

а) подмярка 3.1: кози – 500 леи, еквивалент на 147.80 лева

б) подмярка 3.2: кози над 12 месеца – 300 леи, еквивалент на 28.61 лева

Животните, които се отглеждат в развъдни стопанства, чистопородни и произвеждат разплоден материал, могат да вземат още 50% при директните плащания.

Какви условия трябва да спазват молдовските фермери

1) притежава и експлоатира животни от рода на едрия рогат добитък, овцете и козите, които:

а) са регистрирани в Държавния регистър на животните съгласно разпоредбите на Закон № 231/2006 за идентификация и регистрация на животни;

б) принадлежат към породите, включени в номенклатурата на породи, видове и кръстоски на животни, одобрени (обосновани) в Република Молдова, включително смесени породи с тези породи;

в) са осигурени при условията  за субсидирано застраховане на производствени рискове в селското стопанство;

2) земеделското стопанство е одобрено от ветеринарните власти

3) няма просрочени задължения по плащането на данъци и такси в националния публичен бюджет към датата на подаване на заявлението за директни плащания на глава от населението;

4) принадлежи към една от асоциациите на земеделски производители с браншов профил;

5) е законният собственик на недвижим имот и движимо имущество, което подлежи на стимулиране чрез механизма на директни плащания на животно, срокът на лизинг / заем на недвижим имот не може да бъде по -малък от пет години, регистриран по установения начин;

6) не е включен в списъка за забрана на бенефициентите на безвъзмездни средства и не е в процес на несъстоятелност или ликвидация.

Източник:молдовската Агенцията за намеса и плащания в земеделието (AIPA)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here