Помощ и за разплодниците

0

Във всички публикувани материали отнасящи се за развъждането и селекцията при животните, винаги се споменава една максима – добрият бик е половин стадо.

Ами щом е половин стадо, защо разплодниците у нас не получават помощ или субсидия.

Преди 15 години се стимулираха мъжките разплодници при ЕРД и по спомени можем да кажем, че за крава отглеждана в елитно заводско стадо се даваше помощ от 120 лева, а на другите крави по 70 лева.

Също така, през нея година помощ получиха  биците отглеждани в СИО и тези със сертификат използвани за естествено покриване. Сега при овцете има изискване на 50 овце да се осигурява един коч, за да получат субсидия.

Както останалите животни от стадото, бика или коча консумират фураж, имат ветеринарно обслужване и още куп други разходи. Интересното е, че биците правят десетки или стотици млади животни и не получават нищо.

Определено това допринася и за по-ниското качество на разплодниците, които използваме.

Вероятно имайки в предвид подобни заключения, унгарците от тази година ще дават помощ на бикове и биволските разплодници.
През 2021 г., с цел повишаване на производствената ефективност на сектора на говеда и биволи и подобряване генетичното качество на говедата и биволите, фермерът (заявителят) може да кандидатства само за невъзстановима преходна помощ за първото развъждане на бащата по време на периода на поддръжка.

Публикувано е съобщението на Министерството на финансите за подаване на заявлението за временна подкрепа на разплодни бикове в разплод през 2021 г.

Размерът на преходната помощ за мъжко животно, отглеждано през периода на помощта

  • разплодни бици за производство на месо 750 000 HUF, – 4105 BG лв
  • унгарски разплодни бикове от месо тип 650 000 HUF, – 3569 BG лв
  • унгарски сив разплоден бик 400 хиляди форинта, – 2216 BG  лв
  • бици за развъждане на биволи 300 хиляди форинта – 1662 BG лв

    100 000 форинта са равни на 554 лева.

Заявлението за получаване помощта трябва да бъде придружавано от сертификат издаден от евентуалната асоциация, отговарящ на изискванията за сертификат за разплодни животни. Също така разплодника вече да е работил във фермата.

Източник: MÁICZ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here