Рулонни бали – как да ги съхраним

Пътувайки последните дни по нашите пътища, нещо обикновено е да видиш стотици рулонни бали, които чакат да бъдат прибрани и съхранени. Времето на малките бали мина, те не можеше да се оставят на полето, защото до сутринта ги нямаше (разбирай – биваха припознати).
Сега рулонните бали тежат няколко стотин килограма, трудно могат да бъдат откраднати, а и мургавите братя замениха конете с лимузини и препускат с тях.

След като балите се изнесат от полето и транспортират до мястото за съхранение, трябва да се положат и някакви грижи за тях. Неправилното съхранение на балите, може не само да навреди на хората, работещи в близост до тях, да навреди на околната среда, но също така може да наруши правилата за кръстосано спазване.

Какво препоръчва службата по здраве и безопасност на Ирландия (HSA) относно съхранението на балите.

Те трябва да се подреждат на максимална височина от три бали, а когато балите не са плътни, се препоръчва максимална височина от две бали.

Балите трябва да бъдат подредени на облите страни, за да се изгради пирамида, като долните бали да бъдат застопорени от движение чрез подпори.

Балите трябва да се съхраняват на равна, гладка, твърда повърхност с добър достъп, така че балите да могат лесно да бъдат изтеглени и съответно натоварени.

Премахнете налични храстите и ниско надвисналите клони. Съгласно правилата за кръстосано спазване, балите не могат да се съхраняват в рамките на 20 м от водно тяло или канал.

Ако съхранявате бали, където добитъкът може да има достъп до тях, уверете се, че са оградени; много фермери също използват комбинация от мрежа и гуми, за да защитят балите си от нападения на птици.

Редовно проверявайте целостта на опаковката на балите и всички повреди трябва незабавно да бъдат отстранени с помощта на подходящи лепящи ленти. Забелязването на дупки по време на хранене е малко късно.

Използване на бали

Когато изваждате бали от купчината, започнете отгоре и работете надолу. Премахването на бали първо от средния или долния ред може да доведе до нараняване на другите бали.

Ако нямате товарач във фермата, балите трябва да се подреждат само на една височина, за да се избегнат наранявания.

Да се вземат всички противопожарни мерки съгласно инструкциите.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here