НССЗ направи образцов онлайн семинар

0

На 26.08.2021г се проведе поредното обучение на Националната службата за съвети в земеделието с участието на Икономически университет – Варна. Темата бе

„Управление на земеделските стопанства в условията на променяща се външна среда“.

Първото и може би най-важното, бе установена прекрасна техническа връзка, като говор и картина по време на дискусията.
По време на онлайн семинара: участниците се запознаха със същността и значението на управленския процес, прилагането на систематизиран и аналитичен подход при вземането на управленски решения, отчитането и анализирането на резултатите от взетите решения.

Лектора-доц. д-р Мария Станимирова, катедра „Аграрна икономика“ в Икономически университет Варна засегна също и въпросите по изготвяне на SWОT анализ. Избор на подходяща стратегия за развитието на земеделското стопанство. Планиране на приходите и разходите, ликвидност и рентабилност на земеделското стопанство.

От специалисти на НССЗ бе презентирана и подмярка 6.3 ”Стартова помощ за развитие на малки стопанства”

На семинара участва и ИД на НСГБ-Михаил Михайлов. Той поздрави организаторите и лектора доц. Д-р Мария Станимирова за добре подбраната тема и презентация.
М.Михайлов: Нашите фермери, вече не са фермерите отпреди десет години. Те вече знаят 2 и двеста. Този материал отдавна искахме да го има. За съжаление ние нямаме този потенциал да направим това и затова ще ползваме хората, които се занимават с материята. Всичко, което ни каза г-жа Станимирова сме го говорили на парче, сега го чух в нужния порядък и съм убеден, че всеки фермер ако иска да върви напред трябва да го прави. Затова ще помоля организаторите да ни предоставят презентацията да запознаем нашите фермери. Разбрах, че материалите по дебата ще бъдат качени на страницата на НССЗ.
Малките ферми, също трябва да направят това, което се говори в лекцията. Съвсем правилно се каза, че разполагаме с малко информация и статистика, за да правим качествени анализи и програми. Въпрос, които сме поставяли многократно и още търси решение.
Бих се обърнал към организаторите. В момента нашите животновъдни ферми са в патова ситуация. Отгоре им се струпаха фактурите за електроенергията, горивата, фуражите и консумативите. Тази купчина хартия тежи много. Определено, фермите са пред фалит. Плахите, а напоследък по твърди опити за сигнализиране за тежкото положение във фермите не намират отзвук. Фермерите в момента са петемни дори за тези 20 и 40 лева на животно, които получиха миналата за кризата. Този път и сламката я няма и не зная за какво ще се хванат. Мисля, че науката, службата за СЗ ще е най добре в много кратки срокове да проведат следващото обучение на тема Как да запазим рентабилността на фермите по време на криза. Не съм го измислил аз, това ще бъде основната тема на Сесията по млякото в Москва. Животновъдите трябва да знаят моментното положение по отношение на икономиката. Защото нали знаете-всяко начало има и край.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here