Резистентността към антибиотици – заплаха и за животните

0

Резистентността към антибиотици е бързо нарастваща заплаха за човешкото здраве.
Околната среда, включително животновъдството и растениевъдството, функционира както като път за предаване на резистентни към антибиотици патогени, така и като източник на гени за резистентност.

Антибиотична резистентност- какво е това

 

Веригата за доставки на продукти и храни свързва екологичните местообитания на бактериите с хората по начин, който понякога – поради употребата на антибиотици, както в селското стопанство, така и в аквакултурите – включва значителен селективен подбор за резистентност.

В съответствие с международните стандарти за храните при анализа на риска при производството на храни, следва да се вземат предвид подборът и разпространението на пренасяната в храната резистентност.

Антибиотичната резистентност е бързо развиваща се здравна криза, която застрашава не само способността да се лекуват и овладеят инфекциите, причинени от резистентни бактериални патогени, но също така усложняват медицински звена като хирургия, неонатални грижи и лечение на рак.

Прекомерната и неправилната клинична и ветеринарна употреба на антибиотици несъмнено са основни фактори за развитие на резистентност при патогенните бактерии, като има все повече доказателства, че други мерки трябва да бъдат взети предвид, за да се смекчи нарастването на броя на резистентни бактерии.

Гените на резистентността присъстват в околната среда много преди антибиотичната ера и има доказателства, че тя вероятно е послужила като източник за много от гените на резистентността, пред които са изправени днес патогените.
Освен това условията на околната среда, включително животните и растенията, функционират като път за предаване на патогенни и непатогенни резистентни бактерии.

Целият материал можете да прочетете ТУК

Красимира Захариева: Антибиотична резистентност във веригата за доставки на продукти и храни

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here