1 част: Вълкът

0

У нас малко се говори за вълците. Вероятно защото техният брой е намалял или те не правят пакости както в Средна и Западна Европа. В тези държави непрекъснато се водят ”битки” между природозащитниците и фермерите, докъде да стигне популацията.
Засега напред са природозащитниците, а фермерите само стискат зъби, защото убийството на вълк е много строго наказуемо. Водят се разговори, как фермерите да се защитят от вълците.

У нас вълците сякаш изчезнаха след спиране прожектирането на филмчето Ну погади и романа на Джек Лондон- Белият зъб, след като спряхме да четем книги.

С какво са известни и интересни вълците:
На първо място, колкото и да ви е чудно вълкът е едно от най-изследваните животни, и с може би най-много участие в художествената литература, от което и да е друго животно.
Доста легенди са изписани за вълка и това обуславя страха на повечето от хората към него..

Вълкът е бозайник от семейство Кучета. Анатомията на вълка се отличава по някои белези от тази на домашното куче. Вълкът обикновено има златистожълти очи, по-дълги крака, по-големи лапи, по-изявена челюст, по-дълга муцуна и мозък, който обикновено е с 30% по–голям от този на кучето.

Предопашната жлеза от горната страна на опашката, близо до основата, която отсъства при кучетата, също ги отличава. Вълците и повечето едри кучета имат една и съща конфигурация на зъбите. Горната челюст има 6 резеца, 2 кучешки зъба, 8 предкътника и 4 кътника, а долната – 6 резеца, 2 кучешки зъба, 8 предкътника и 6 кътника. Кучешките зъби са много по-важни при вълците, тъй като се използват за улавяне и задържане на плячката. Честа причина за гладуването на вълците е повреда на зъбите при удар от по-едра плячка.

Вълците са високи около 66 – 80 см при рамото, а теглото им е около 25 – 80 кг, като женските са с приблизително 20% по-дребни от мъжките. Средното тегло за мъжките е 55 кг, а за женските 45 кг. Дължината на тялото е 1,0 – 1,5 m, от които 30 – 50 cm е опашката.

Телосложението на вълците е подходящо за дълго бягане – Това им позволява да тичат със скорост до 70 km/h. Вълците могат да изминават големи разстояния, а широките им лапи им позволяват да затъват по-малко в снега, отколкото тяхната плячка.

Козината им е съставена от два пласта, твърда защитна козина, предпазваща от водата и калта, и гъста и мека, за да поддържа топлината на тялото. Вълците сменят козината си два пъти в годината, през пролетта и през есента. Женските често имат по-гъста зимна козина, отколкото мъжките, и я запазват по-дълго през пролетта.

4. Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, организирани в стриктна обществена йерархия и водени от алфа мъжки и алфа женска. Размерът на глутницата може да се променя с времето и зависи от няколко фактора, включително жизнената среда, характера на отделните вълци и наличието на храна.

Глутниците включват от 2 до 20 вълка, като средните по размер се състоят от 6 или 7. Йерархията в глутницата е относително строга, от алфа животните на върха до омега вълците на дъното. Тя засяга всички дейности на глутницата, от това кой вълк се храни първи до това кои се допускат до размножаването.

Нови глутници се образуват, когато вълк напусне родната си глутница и си извоюва територия. Вълци, търсещи други вълци, с които да образуват глутница, могат да изминат много големи разстояния, докато намерят подходяща територия. Разпръснатите индивиди трябва да избягват териториите на други вълци, тъй като нашествениците в чужда територия са прогонвани или убивани.

Следва продължение.

Източник:svetovnizagadki

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here