Среща на Председателя на КЗХГ към НС г-н Пламен Абровски с Председателя на НСГБ – Д. Зоров, Изп. Директор – М. Михайлов и членовете на УС – С. Пантелеев и Г. Иванов

0

На 31.08 се проведе среща на г-н Абровски с Националния съюз на говедовъдите в България.
На срещата бяха обсъдени най-наболелите проблеми за говедовъдството за момента – пасища, ВетИс, Нитратна директива, категория труд на животновъдите, ОСП и още много други.

НСГБ поздравява г-н Абровски с инициативата му да проведе индивидуални срещи с представители на браншовите организации. До сега срещите обикновено бяха по искане на фермерските организации.
Пожелаваме на г-н Абровски да изпълни обещанията си за периодични срещи за търсене, заедно с фермерите пътища за решаване на техните проблеми, зависещи от работата на НС.
НСГБ

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here