SOFT-AGRO.COM / Телето при майката или в бокса

0

Преди десетина години знаехме, че най-важното е веднага след раждането на телето да му дадем коластра. Дори и насила с помпа. За тези години науката направи маса изследвания по отношение използването на коластрата.
Проблемен бе и въпроса, кога влиянието върху здравето на телетата е по голямо – при приемането на коластрата директно от майката или когато то е поставено в бокса.

Отговор на това дават изследователите от Университета в Кил.


Продължаваме да публикуваме материали свързани с проблеми по отглеждането на кравите и ремонтните юници за мляко.
Голям проблем в големите млечни ферми, допринасящ няколко десетки процента да се повишат разходите за тяхното отглеждане, лечение и хранене.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със
SOFT-AGRO.COM, който продължаваме с материала:

 ВЛИЯНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХРАНЕНЕТО С КОЛАСТРА, ВЪРХУ СНАБДЯВАНЕТО НА ТЕЛЕТО С ИМУНОГЛОБУЛИН

Напоследък наблюдаваме голям брой дискусии, относно отглеждането на телета с майката. Няма съмнение, че има поне толкова аргументи в полза на този подход, колкото и аргументи против него. Всяка отделна ферма трябва внимателно да прецени плюсовете и минусите. Но това също изисква научни изследвания. Едно от тях изследва ефекта на първото хранене на коластра от майката (без отбиване) върху имунния статус на телетата.

В това проучване 107 холщайнски телета бяха разделени в 3 различни групи в две италиански млечни ферми. Тези групи се различават по начина на хранене на първата коластра.

    • Първата група (n = 50) телето се захранва ръчно от бутилки с биберон през първите два часа от живота и след това се държи в отделен бокс.
    • Телетата от 2 -ра група (n = 27) са получавали смесено хранене, тоест през първите 6 часа от живота са получавали максимум 3 литра коластра от майката дадена от бутилка с биберон и след това им е било позволено да останат с майките за 12 часа.
    • В група 3 (n = 30) на телетата не е давана коластра.  На тях е било позволено да пият от майка си и те остават с нея през първите 12 часа от живота си.

За да се провери имунният статус на телетата при всички животни през първата седмица от живота (дни 1-5), са взети кръвни проби и изследвани за съдържанието на имуноглобулини.
След 12 часа телетата от 2 -ра и 3 -та група също са поставени в отделни иглута. Там те получавали 6 литра пълномаслено мляко на ден, а пиенето на мляко било спряно от 9 -та до 11 -та седмица от живота.

ТЕЛЕТАТА, КОИТО СТОЯТ БЛИЗО ДО МАЙКА СИ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 12 ЧАСА ОТ ЖИВОТА ИМ

Телетата, хранени с коластра от бутилка, са пили средно 1,9 литра. Телетата от група 2, които бяха напоени ръчно и след това оставени с майките си за 12 часа, консумираха 2 литра коластра.

Делът на телетата, получаващи недостатъчно количество имуноглобулини, е най-нисък в група 2 със смесено хранене (11,1%), последвана от телета в група 1 на ръчно хранене (22%). В група 3 обаче процентът на недохранените телета рязко нараства до 60%. В тази група на телетата беше позволено да пият от майките си без човешка намеса.
Тези резултати са статистически значими.

Делът на телетата, които са имали най-добрата серумна имуноглобулинова доза от ≥ 16 g  е най -висок при смесените хранения от група 2.

Графика1:Влияние на типа хранене с коластра върху съдържанието на имуноглобулин.

Резултатите от това проучване показват големи разлики в имуноглобулиновия статус на новородените телета в зависимост от начина на хранене на коластрата. В случаите, когато телетата са получавали коластра от майките си в бутилка със среден обем от 1,9 литра веднага след раждането (група 1 “ръчно хранене”), 78% от телетата показват достатъчно високо количество имуноглобулини в кръвта …

В случая, когато телетата са получили средно 2 литра коластра от бутилка веднага след раждането и след това са останали с майките си до 12 часа на обяд (група 2 „Смесени“), където със сигурност също са консумирали мляко, делът на телетата с достатъчно количество количеството на имуноглобулините се е увеличило с 11% до 89%. В тази група на смесено хранене (група 2) делът на най-богатите телета (със съдържание на имуноглобулини> 16 g / ml кръвен серум) е на най -високо ниво – 56%.

Когато телетата стоят близо до майката и трябва да пият коластра сами, за много от тях е много трудно да получат достатъчно коластра от вимето. Освен това е трудно да се контролира момента, в който телето за първи път получи коластра, за което свидетелства много високият дял телета, които са получили по-малко имуноглобулини.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените резултати убедително потвърждават резултатите от предишни проучвания,  според които неконтролираното и единствено предоставяне на коластра на телета от техните майки обикновено не може да гарантира имунен статус на телетата веднага след раждането на жизнено ниво.

Ако се планира отглеждане на телета с майките им, тогава случайността не трябва да определя първото снабдяване с коластра.

Най-добрата гаранция за телето да започне живот е да изпие> 3 литра първа коластра възможно най-скоро след раждането от бутилка или кофа за биберон.

Статия, написана от Кристиан Кох, Хофгут Ноймюле и проф. Катрин Махлков-Нерге, Университет за приложни науки в Кил. Превод от Елена Бабенко специално за soft-agro.com .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here