Комисията по земеделие към НС / Таваните, преразпределителните плащания

0

В много кратък срок, Комисията по земеделие към Народното събрание покани министърът на земеделието г-н Христо Бозуков за изслушване съгласно Правилника за дейността на КЗ.
Първата среща се състоя на 31.08 т.г. в която бяха засегнати и правилата за подпомагане, съответно за установяване и изготвяне от държавите членки. За нас е по-интересно да знаем какво са дискутирали нашите народни представители по тези въпроси и съответно отговорът на МЗ.

Публикуваме част от стенограмата от това заседание.

МИНЧО ХРИСТОВ: Моят конкретен въпрос към Министъра е: правени ли са сравнителни изследвания на това, което става в Европейския съюз, и това, което става тук по отношение на тези субсидии?
Какво сочат тези изследвания и има ли на други места такава огромна концентрация на земята, както в България? Ако може, да ми ги посочите. Благодаря.
МИНИСТЪР ХРИСТО БОЗУКОВ: Преди да влезем попитах госпожа Аделина Стоянова и тя каза, че и в други страни има 20% от фермерите, които получават 80% от субсидиите, при нас е по-малко, а в такива огромни размери от порядъка на 1 милион декара поне аз не знам да има собственици. Целта на тези тавани и преразпределителните плащания е да се получи един баланс в разпределянето на субсидиите.
АДЕЛИНА СТОЯНОВА: Добър ден и от мен. Разбира се, че дисбалансът на плащанията не е български феномен и ако това беше така, то нямаше да бъде предмет на Европейския регламент, а да се отнася за всички държави членки.

Такива дисбаланси има във всички държави членки и България е в златната среда по отношение на разпределението на сумите на директните плащания към определен по-малък процент от бенефициентите като цяло. Поради тази причина регламентът дава възможност, както и в предишния програмен период, на държавите членки да определят съобразно националните си приоритети прилагането на различни инструменти като тавани и намаления на плащанията до размера, формата и структурата на стопанствата си, тоест съобразно политиката, която искат да следват в сектора на земеделието.

Аз използвам възможността да мога да внеса една малка корекция по отношение на връзката между таваните и преразпределителното плащане. Тази тема за таваните и преразпределителното плащане заедно с темата за екологията и социалната условност бяха от темите, които най-трудно бяха затворени в процеса на преговорите и почти до последния съвет на министрите. Беше много трудно за държавите членки, парламента и Комисията да намерят баланса по тези въпроси.

Финално това, което остана като текстове в Регламента за стратегическия план, който е постигнат с временното споразумение на Съвета на министрите, е, че всъщност държавите членки се споразумяха преразпределителните плащания да бъдат най-малко 10%. В замяна на това те могат да решат да прилагат или да не прилагат тавани на директните плащания, но за да могат да защитят дребните и средните фермери трябва да осигурят най-малко 10% от бюджета за директни плащания, които да преразпределят към тази категория фермери.

Това, което направихме, е при първоначалните интервенции на бюджетирането, колкото беше възможно, да го направим с параметрите на предложението за регламента, с който разполагахме, ние бюджетирахме до 7,5% преразпределителното плащане – такова, каквото прилагаме и в момента. Ако трябва да изпълним изискването на Регламента, това означава, че ние имаме два подхода: единият подход е да прилагаме само преразпределително плащане без тавани и намаления на плащанията, за което трябва да заделим минимум 10% от тавана за директни плащания.

Към настоящия етап това означава, че към бюджетираните 7%, с които ние сме работили към момента, трябва да вземем още 3 процента от средствата за базово плащане, но това означава, че ние ще намалим плащането на всички земеделски стопани, а не само на големите.

Другата алтернатива е прилагането на тавани и намаления на плащанията, което е съобразно националните специфики на база на потребности и цели, то можем да разпределим различни траншове по отношение на намаления на плащанията, както и да вземем национално решение за това. Така че темата за тавани на плащанията стои на масата на всички държави членки, с тази тема се занимават и всички политици в сферата на земеделието – на всички нива на управление. Тя не е нова тема не само за България, а и всяка държава членка трябва да намери най-добрия баланс съобразно националните си приоритети. Благодаря.

Продължението утре.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here