Съседите – Нови правила при отглеждането на телетата /Румъния/

0

Румънците не чакат да сътворят измени в техния Закон за ВМД. Те просто пускат проекто заповед относно новите правила за отглеждането на телета под шестмесечна възраст.

Със заповед на президента на Националния санитарен ветеринарномедицински орган и служба за безопасност на храните, се определят поредица от минимални стандарти за отглеждане на телета под 6 месечна възраст. Нормативният акт е изложен на обществено обсъждане и може да бъде изменен.

Какво трябва да правят румънските говедовъди съгласно тази Заповед.

„Животните трябва да се обслужват от достатъчно персонал с подходящи теоретични и практически познания за добитъка, включително използваната система за отглеждане. Забранява се връзването на телетата, тъй като те могат да бъдат ограничени само за период от време, необходим за преглед или хранене.
Забранено е прилагането на намордници.
Ако телетата се държат в отделни кошари, те трябва да бъдат конструирани и поставени по такъв начин, че да позволяват на телетата да виждат други животни. Размерите на отделния бокс  трябва да съответстват на размера на животното, очаквано в края на излизане от него. Височината на всеки отделен бокс трябва да бъде най-малко равна на височината  при холката, измерена в положение на стъпили четири крака,

В Заповедта се посочва също, че ако телетата се отглеждат в групи, трябва да се осигури просторна зона за почивка, така че телетата да могат да лежат едновременно безпрепятствено и да позволят на всяко теле да се обърне, да си почине, да се изправи, да се протяга.
Да се почиства без затруднения мястото на обитаване и да се поддържа чистота.

За телетата на възраст до две седмици и за по-големите телета, зоната за почивка трябва да бъде покрита с подходящи, чисти и сухи постелки.
Заслоните трябва да бъдат добре осветени, за предпочитане от естествена светлина, в продължение на поне 8 часа на ден.
След раждането на новороденото теле, то трябва да получи достатъчно коластра възможно най-скоро, но не по-късно от 6 часа, а когато се използва коластра от друга ферма, то трябва да се подложи на подходящо обгрижване.

При температура над 56 градуса по Целзий, коластрата губи антителата си и не трябва да се затопля над тази температура.

Новите правила предвиждат също, че телетата на възраст над 2 седмици трябва да имат достъп до приятна на вкус, лесно смилаема и хранителна дажба, която включва груби фуражи, съответстващи на тяхната възраст по тегло и биологични нужди, за да се поддържа добро здраве. Също така това ще допринесе за нормално поведение и нормално развитие на търбуха. Храната да съдържа и осигурява  и необходимото  количество желязо.

„Телетата на възраст над 2 седмици трябва да имат достъп до вода в достатъчни количества и с подходящо качество през цялото време или поне да могат да задоволят нуждите си от вода чрез поглъщане на други течности. През първите четири седмици от живота им всички телета трябва да получават течна храна поне два пъти на ден.

Източник: Kanal 5 ro

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here