Какво казват от Европейския млечен борд

0

Кризата в сектор мляко, сякаш още не може да се почувства при основните производители на мляко.

Може би това е най-нормалното, защото те получават и най-високите цени за добитото от тях мляко. Например Италия гони вече 40 цента за килограм.

В съвсем спокоен тон Зам.-Председателят на Европейския млечен борд – датчанинът Кжартан Пулсен  изпрати своето послание до членовете на борда и говедовъдите в ЕС. Тонът е съвсем умерен, по северняшки и не се вижда никакво притеснение, какво се случва в някои от членките на Съюза. Човекът говори за четвърти откос на тревата и наложително увеличение на цената на млякото от 3-5 цента. От изказването е ясно, че яйцето още не е допряло до някои части на говедовъдите от Западна Европа и до момента те успяват да се съхранят.

Така ли е при нас, ще се разбере в най-скоро време.

Кжартан Пулсен: – Уважаеми млекопроизводители, уважаеми заинтересовани страни
Първо, бих искал да отделим малко време да помислим за загубите на човешки животи и сериозните щети, причинени от тежкото време в Централна Европа през юли. Белгия и Германия бяха най-тежко засегнати, но Франция, Холандия, Люксембург и региони в други страни също бяха засегнати. Бих искал да изкажа искрените си съболезнования на хората и фермерите в тези области. През август станахме свидетели на точно обратното: пожари в южната част на Европа. Ако погледнем времето и климата, ситуацията изглежда сериозна.

Тук, в Дания, лятото най-после се върна и започваме четвъртото косене на тревата.

На европейско ниво в момента имаме новите изчисления относно разходите за производство на мляко. Изчислихме разходите за осем държави и включихме среден разход за ЕС за първи път. Разкриващите цифри отново показват, че цените, плащани на фермерите, са твърде ниски и че губим пари от производството на мляко. Цените в момента са на средно ниво, но не покриват всички разходи, главно поради увеличаващите се разходи. 

Някои от тях, например фуражите, ще се повишат още повече – частично причинени от изменението на климата и екстремното време. Освен това следващите договори, които производителите са на път да сключат, най-вероятно ще влошат положението.

Цената трябва да се повиши между 3 и 5 цента, само за да покрие тези допълнителни разходи.

Що се отнася до институциите на ЕС, Европейската комисия (ЕК) наскоро представи поредица от законодателни предложения за постигане на своите климатични цели (-55% емисии на парникови газове до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2050 г.). Заедно с наскоро приетата реформа на ОСП и стратегията „От ферма до вилица“, това ще има огромно въздействие върху земеделието и производството на мляко. 

Ние, като EMB, ще следим много внимателно тези процеси. В крайна сметка е важно да се знае как ЕК възнамерява да намали и контролира емисиите, от една крава до цели конюшни. Ще спази ли нормалният начин на живот на кравите? Или трябва да намалим емисиите им с добавки или дори химически? Тези два противоположни подхода ще трябва да бъдат разгледани подробно.

С реформата на ОСП дяволът е в детайлите: от решаващо значение е как всяка държава ще я приложи в национален или регионален мащаб. Държавите-членки имат възможност да адаптират реформата, което означава, че всяка страна може да получи различна, което потенциално да увеличи разликите между производителите на мляко. Със сигурност ще направи още по-трудно изчисляването на производствените разходи за всяка страна. Ще трябва да бъдем бдителни, за да сме сигурни, че фермерите в различни страни няма да бъдат изправени един срещу друг.

Нека останем единни, внимателни и да работим заедно! 

Скорошното проучване на разходите е солидна основа за предприемането на важна стъпка към справедливи и покриващи разходите тази есен.

 Кжартан Пулсен, вицепрезидент на EMB

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here