Център по оценка на риска по хранителната верига / Данниза обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADIS) за периода 27.08.-03.09.2021г.

0

Епизоотична обстановка в България, съседни страни и ЕС

За периода 27.08.-03.09.2021 г. по данни от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (ADIS) са регистрирани следните заболявания:
африканска чума по домашни свине в Полша, Румъния и Украйна;
африканска чума по диви свине в България, Германия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния и Словакия;
паразитоза с малък кошерен бръмбър (Aethina tumida) в Италия;
антракс в Германия и Испания; син език (Серотип 04) в Испания;
високо патогенна инфлуенца А по птиците (без домашни птици вкл. диви птици) (2017 – )/H5N1 във Финландия и Швеция;
високо патогенна инфлуенца А по птиците (без домашни птици вкл. диви птици) (2017 – )/H5N8 във Финландия, Холандия и Швеция;
бяс в Полша и западнонилска треска в Испания.

България е докладвала 3 огнища на африканска чума по диви свине в областите Ловеч и Враца.

Румъния е докладвала 57 огнища на африканска чума по домашни свине, 3 огнища на африканска чума по диви свине.
Полша е докладвала следното: 6 огнища на африканска чума по домашни свине, 36 огнища на африканска чума по диви свине и 8 огнища на бяс.
На последно място Украйна е докладвала 2 огнища на африканска чума по домашни свине.

За заболяването африканска чума по диви свине са докладвали: България (3 огнища), Германия (27 огнища), Естония (1 огнище), Унгария (4 огнища), Литва (2 огнища), Латвия (2 огнища), Полша (36 огнища), Румъния (3 огнища), Словакия (5 огнища). Интересно е перзистирането на паразитозата по пчелите с малък кошерен бръмбър (Aethina tumida) в Италия (1 огнище).

По отношение на заболяването антракс са докладвали Германия (1 огнище) и Испания (1 огнище). Син език (серотип 04) е регистриран в Испания (2 огнища).
За заболяването западнонилска треска е докладвала също Испания (2 огнища).

Целият материал можете да прочетете ТУК:

д-р Бранимир Канакидис

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here