Съседите – 3 част: Нови правила при отглеждането на телетата /Румъния/

Маркирането на говеда за идентификация трябва да се извършва внимателно от оператори с необходимата компетентност, така че да се избегне ненужна болка или страдание на животните, както по време на маркирането, така и след това.

Клетките за биците трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да позволяват оглед на други животни, а групите животни трябва да бъдат хомогенни, за да се предотврати евентуална битка.

За бици с тегло над 1000 кг, зоната за почивка не трябва да бъде по-малка от 1 квадратен метър на всеки 60 кг живо тегло.

За бици с приблизително 600 кг, настанени в групи, минималното пространство не трябва да бъде по-малко от 3 квадратни метра / животно.

В помещенията за свободно отглеждане броят на настанените животни не трябва да надвишава броя на наличните места за почивка или броя на местата за хранене на животните.

Постоянното връзване на опашката е забранено.

Отелването трябва да се извършва в специално проектирани помещения, където животните се наблюдават внимателно от квалифициран и компетентен персонал.

Забранява се връзването на телетата, тъй като те могат да бъдат ограничени само за период от време, необходим за преглед или хранене.

Забранено е прилагането на намордници.

Ако телетата се държат в отделни клетки, те трябва да бъдат конструирани и поставени по такъв начин, че да позволяват на телетата да се виждат помежду си или да виждат други животни.

Когато телетата се отглеждат в групи, трябва да се осигури просторна зона за почивка, така че телетата да могат да лежат едновременно безпрепятствено и да позволят на всяко теле да се върне, да си почине, да се изправи, да почисти без затруднения и да поддържа чистота.

За телетата на възраст до две седмици и за по-големите телета зоната за почивка трябва да бъде покрита с подходяща, чиста и суха постелка.

Заслоните трябва да бъдат добре осветени, за предпочитане от естествена светлина, в продължение на поне 8 часа на ден.

След раждането новороденото теле трябва да получи достатъчно коластра възможно най-скоро, но не по-късно от 6 часа. След раждането. Когато се използва коластра от друга ферма, тя трябва да бъде подложена на подходящо третиране, като например нагряване за един час при 56 ° C, като се има предвид, че не трябва да се прегрява, тъй като антителата се унищожават.

Телетата на възраст над 2 седмици трябва да имат достъп до приятна, лесно смилаема и хранителна дажба, която включва груби фуражи, съответстващи на тяхната възраст, тегло и биологични нужди, за да се поддържа добро здраве и да се даде възможност за изразяване на нормално поведение и нормално развитие.

Телетата на възраст над 2 седмици трябва да имат достъп до вода в достатъчни количества и с подходящо качество през цялото време или поне да могат да задоволят своите нужди от вода чрез поглъщане на други течности.

През първите четири седмици от живота всички телета трябва да получават течна храна най -малко два пъти на ден “,

Проекта на тази Заповед на ANSVSA,е публикувана за обсъждане на официалния уебсайт на институцията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here