МЗХГ – Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021 /ОБОБЩЕНИЕ/

МЗХГ публикува Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021

Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2021 г.

Както се казва – пилците се броят на есен.
Дойде времето в рамките на месец октомври да докажем, чрез финансови документи получили ли сме продукцията, която сме заявили в  Заявлението за подпомагане на фермите по мярката обвързана подкрепа.

За да си припомним какво трябва да правим, добре е да си припомним Наръчника за директните плащания за 2021г. Най-добре е да не искаме съвети от фейсбук или наши колеги, относно приготвяне на документите.
Четем Наръчника, изпълняваме написаното и при нужда от консултация отиваме при служител на ДФЗ. Ако въпросът е по сложен, искайте писмен отговор.

Наръчникът за кандидатстване по директните плащания – 2021 г

Нашия съвет към фермерите е, колкото си може по-бързо да се снабдите с Наръчника и започнете да четете. Оставете фейсбука и въпросите, които си задавате с колегите. Прочетете това което ви интересува и нещо ако не ви е ясно се обърнете към експертите на службите по Съвети в земеделие, това им е задължението. С други думи, Наръчника трябва да ни е под възглавницата, докато се подадат последните документи през октомври за финализиране на субсидията. В противен случаи пак ще се вайкаме, търсим оправдание или връзки.

Прочетете повече: Тук

 

Млечни крави под селекционен контрол-подпомагане

Както казахме, наръчникът трябва много добре да се прочете и всеки неясен ред да ни бъде разтълкуван. Би било нормално Службите по съвети в земеделието да бъдат натоварени с това, защото техните специалисти са знаещи и ще помогнат отлично на фермерите, както при подготовката на необходимите документи, така и с изпълнение на поставените условия от схемите.
Разбира се, че ще започнем с публикуването на СХЕМАТА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

Прочетете повече: Тук

Подпомагане месодайни крави /под селекция/

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода с предназначение за производство на месо, които са под селекционен контрол и са вписани в Главния раздел на Родословната книга.

Прочетете повече: Тук

 


Подпомагане биволи

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни биволи на възраст 27 месеца и повече.
Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Прочетете повече: Тук

Подпомагане на млечни крави

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.

Прочетете повече: Тук

 

Подпомагане на месодайни крави

Допустими за подпомагане по схемата са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече месодайни крави и/или юници с предназначение за производство на месо.

Прочетете повече: Тук

Подпомагане – необвързано производството крави

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания (11 юни 2021 г. – при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления), отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни, отглеждани към 28.02.2009 г.

Прочетете повече: Тук

 

Подпомагане на овце майки под селекционен контрол

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си:
– 50 и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода, и/или
– 20 и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.

Прочетете повече: Тук

Подпомагане на овце и кози в планинските райони

Право на подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) имат физически и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани, чиито стопанства са в планински район и в тях се отглеждат:
– от 10 до 49 (включително) овце-майки, или
– от 10 до 49 (включително) кози-майки, или
– от 10 до 49 (включително) овце-майки и кози-майки.

Прочетете повече: Тук

Подпомагане на овце и кози майки

Период на задържане на животните – земеделските стопани трябва да задържат в стопанствата си заявените овце-майки и/или кози-майки най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. За Кампания 2021 г. периодът на задържане на животните по тази схема е от 12 юни (включително) до 19 септември (включително) 2021 г. (при стандартна кампания без удължаване на периода за подаване на заявления).

Прочетете повече: Тук

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here