25 лв за българско гражданство на литовска крава

С голямо удовлетворение прочетохме изказването на г-н Борис Михайлов – ИД на ДФЗ, в което той  казва:

“Ще обърнем политиката на ДФ “Земеделие” към дребните и средните земеделци. Целта ни е нашите служители да станат техни служители.”

Изп. Директор ДФЗ Борис Михайлов – „Да помогнем на фермерите”

Все още не можем да сме сигурни, че неговите думи ще се сбъднат. През последните месеци фермерите, които са проверявани от инспекторите от ДФЗ, казват, че хората са много любезни, когато посещават фермите, няма го това напрежение, капризи и други като  в предишни проверки.
Въпреки това отново се случват интересни неща.

След неправилната подмяна на паспортите на кравите, за което писахме, сега се случи нещо още по-интересно.

Докога ще си играем на учители и ученици

Докога ще си играем на учители и ученици

Наш фермер си купува 24 бр юници чужбина. Породата е Абърдин Ангус, с която в момента създаваме нашето месодайно говедовъдство.

За цената, всички имащи отношение с говедовъдството знаят, че юниците от тази порода са с едни от най-високите цени, над 2000 евро. Животните идват в България, попадат в добри ръце. Живеят на воля, на голямо пасище и чист въздух. Но до края на живота си те си остават литовки, защото са закупени от там. Освен това до края на живота си те ще носят литовски имена и номера, защото така е записано в ЗВМД.

До тук всичко върви по мед и масло. Идват обаче любезните проверяващи, правят си проверката, констатират наличието на животните, сравняват номерата и разбира се правят снимки, не за спомен, а за картотеката. След няколко дни викат фермерът и му казват да им представи зоотехническият сертификат, /знаете, че освен паспорта всяко животно от ЕРД под селекционен контрол трябва да има зоотехнически сертификат, който се явява един от най-важните документи при кандидатстване на субсидиите/.

Сертификатът се издава от асоциацията на страната, от която са закупени животните, това означава, че сертификата на нашите латвийки  е на латвийски,  образеца на документа по изискванията на съответния Регламент на ЕС. Документите са  занесени в офиса на проверяващите, но те карат фермерът да ги преведе на български и съответно да ги легализира. Разбира се, както му е реда не му е връчено писмено искане за тази задача и основанието за това.

Фермерът не е вчерашен, старо куче в говедовъдството и много добре знае, че ако не изпълни искането на проверяващите, това ще бъде отразено в протокола и съответно ще каже чао на тази субсидия. Човекът отива в бюрото за легализация, където превеждат сертификатите и удрят безценния печат за новата народност на документа.

За тази операция, псувайки, вади от джобапо 25 лв 1 общо  600 лева  и плаща. Разбирате ли за какво става дума, в годината на голяма криза, при възможно най-ниска изкупна цена за месодайните животни, дори и от сой /имаме информация от района на Сандански, че изкупвачите са обявили цена от 3.50з а кг при средно 4 лева минали години/, да се дават толкова пари за няма нищо.

Това не се изисква от Регламента. Освен това при направената проверка в ИАСРЖ, се констатира присъствието на тези животни в техните регистри. Защо не се провери в Родословната книга на асоциацията, която ги контролира, където има пълна информация за тези животни.
Казуса е много интересен.
Агенцията по животновъдство ги записва в регистъра, а други им търсят гражданство. Може би за това, че през последните месеци това стана мода.

Фермерът е член на Националният съюз на говедовъдите в България – НСГБ и както разбрахме още утре от НСГБ ще внесе писмо за изясняване на случая.

Какви са заключениета:

  • нашите фермери, ако се съмняват в нещо, при изискване на документи от институциите, да искат да им бъдат връчвани в писмена форма, а не устно.
  • ако това е решение на ДФД, трябва да се знае, че в страната има поне   30-40 000 говеда със сертификати на родният им език. Ще се превеждат ли. Едва ли проверяващия по негова инициатива е изисквал този превод. Просто му е било наредено.
  • От НСГБ, ще внасят писмо до ИД на ДФЗ за негово становище по случая.
  • Ще бъде внесено подобно писмо до Съвета по генетични ресурси и ИАСРЖ да се уточни какво казват Регламентите и нашето законодателство
  • Ще бъде известено и МЗХГ
 • Govedovad

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here