Съседите: Тежко положение и за животновъдите в Гърция

Както и нашите животновъди, така и гръцките, са поискали среща с министъра на земеделието, във връзка с голямата криза.

Причините са както и при нас: бързото повишаване на цените на фуражите до 40-45%, изпреварвайки всяко увеличение до 20 % в цените на тяхните продукти (овче и козе мляко и месо), които са останали ниски през последните години. Също така са внесли и своите искания, които да бъдат разгледани по време на срещата, / министърът е дал съгласието си за такава среща/

Исканията на животновъдите са следните: 

1. Предоставяне (незабавна) помощ на земеделските стопани поради лошите  метеорологични условия – горещото лято, продължителната суша, последиците от коронарната пандемия, от затварянето на ресторанти и главно поради огромното увеличение на фуражите, в резултат на което много производители дори нямат възможност да изхранват животните си, да съхранят поминъка си, вследствие на което много стада вече се ликвидират. 

2. Нова ОСП. 
Незабавно премахване на наемите за пасищата, защото се поддържа изкривен режим, нарушаващ директивите на ЕС, където пасището означава ползване, а не притежание. За никое пасище не може да се получават субсидии  без животни. 

3. Потискане на елинизациите, чрез контрол по цялата верига на производство, преработка, маркетинг и кетъринг на продукти от животински произход и по-специално продукти със ЗНП. По-нататъшен контрол на вътрешния пазар и износа на продукти със ЗНП, чрез налагане на тежки санкции на нарушителите. Елинизация – произведен млечен продукт извън страната, или в страната от вносно мляко.

4.Незадължителна производствена застраховка и покритие на повече застрахователни рискове (туберкулоза при козите,  син език и т.н.), които се вземат от животновъдите (от 28 милиона евро, които се получават от вноски, дори 7%  не се връща на животновъдите). Промяна на Регламента по въпроса за обезщетенията, тъй като производителите на овце и кози плащат застрахователни премии за целия си добитък, докато се компенсират и то нередовно само за животни до 6 години.

5. Разрешения за експлоатация на съоръжения за добитък: 
Окончателно разрешаване на въпроса, чрез опростяване на процедурите и премахване на бюрократичните пречки и  бързи процедури при транспортиране на животни. Преглед на законопроекта и повторна консултация с участието на животновъдите.

6. Управление на популацията на вълци. 

7. Представителност. Фермерите искат да участват в управителните съвети на организациите на Министерството на земеделието (OPEKEPE, ELGO – DIMITRA, ELGA) и никакви решения не трябва да се вземат в отсъствието на животновъдите.

Атина

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here