Даниел Буда – отново силен

В комисията на ЕП по земеделие и развитие на селските райони, се изказа румънският евродепутат и заместник-председател на комисията. Точно в неговия безкомпромисен стил, подчинен в защита на фермерите Буда каза:

„Аз се намесих в дебата и обърнах внимание на три основни въпроса които трябва да разгледаме:

 – Първо, устойчивостта на земеделските стопани, как те стават устойчиви и как бизнесът им може да издържи с течение на времето, когато прилагат повишени правила за работата им, като се има предвид, че всичко поскъпва.

 -Второ, вносът за животинските  продукти е тема, която трябва да бъде разгледана задълбочено, защото много добре знаем, че там контрола не е толкова строг, колкото трябва да бъде.  Призовавам Европейската комисия да гарантира, че месото и другите продукти, които не отговарят на стандартите за качество, като тези в ЕС, да не влизат в ЕС.

-Третият много важен въпрос е, как привличаме потребители в  посоката  към биологичните продукти.
Бих искал да попитам Европейската комисия дали са проведени специализирани проучвания, за да се докаже научно връзката между качеството на месото и спазването на условията за хуманно отношение към животните. С други думи, ако месото от животни, които са отговаряли на високи условия за хуманно отношение, е с по-високо по качество от месото от други животни.

Кратко, точно и ясно. Разбира се, че всички и нови изисквания фермерите няма да могат да  изпълнят, а трябва всички включени по веригата да дават нещо за изпълнение на плана.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here