Етикетиране на млякото

„Упражненията” върху говедовъдството продължават.

Няма месец да не се приеме нова наредба или регламент, които да стъжнят животът на животновъдите.

Вероятно така трябва да бъде, имайки в предвид промените, които ежедневно ги има в нашето ежедневие.

Става дума за разчитане на етикета, върху продуктът по неговия цвят. От 2019 г вече е въведено оцветяване на етикетите стоящи върху свинското и пилешко месо /Германия/. Вече дори не е необходимо да знаеш да четеш, защото това ще го правиш, като видиш цветът на етикета.

Месо от ниво 1 означава стабилно помещение в което се отглеждат животните, ниво 2 за стабилно помещение плюс екстри, ниво 3 за свободно отглеждане и ниво 4 за премия + хуманно отношение и много екстри за животните.

Според тази класификация месото от етап 1, маркирано с червен етикет, идва от позиция, която отговаря на законовите изисквания. 

Месото от ниво 2, маркирано със син етикет, надхвърля законовите стандарти (най-малко 10% повече място в обора, отколкото се изисква).

Месото от ниво 3 е маркирано с оранжеви етикети; тук животните имат достъп до външни зони.

Четвърти етап месо, маркирано със зелен етикет – Premium – идва от животни, чието отглеждане отговаря на изискванията на европейския биологичен регламент и неговите насоки или съответните минимални изисквания.

Идва ред на говеждото месо и млякото.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here