Говедовъдите отвръщат на „удара”

Съвременното животновъдството е във фокуса на политиката и медиите. Едностранни, критични доклади и скандални съобщения от пресата, асоциациите за хуманно отношение към животните и политическите групи, смущават потребителите и водят до изкривено възприятие за животновъдството в селското стопанство.

В тази връзка, животновъдите реагират възможно по единствения начин, като се противопоставят на негативното, често пристрастно и натоварващо отчитане за земеделските производители.

На вашето внимание е една от последните публикации в защита на фермерите.

Около 85% от селскостопанската продукция на растителна основа е пряко неподходяща за консумация от човека.
Това включва  пасища (ливади), култури от селскостопанско сеитбообращение, странични продукти от прибиране на реколтата (слама), странични продукти от хранително-вкусовата промишленост (костилка), зърно с по-ниско качество и много други.
Животновъдството използва растителната материя от селскостопанското производство, което е негодно за консумация от хората, и в процеса произвежда висококачествена храна.
Чрез това рециклиране, преживните животни оптимизират използването на земя и ресурси. Полученият тор се подава обратно в цикъла на селскостопански материали и насърчава образуването на хумус в почвата.

Следователно селскостопанските животни също са съществени ускорители на цикъла на растителни хранителни вещества, тъй като бързо превръщат растителната биомаса във висококачествен оборски тор.

Директното включване на негодната за консумация биомаса в почвата, като органичен тор, има обаче  решаващи недостатъци:
Разлагането ѝ в почвата и по този начин освобождаването на хранителните вещества за растенията става много по-бавно. Това води или до намаляване на добивите на културите, или до значително повишена нужда от минерални торове.

Източник: BRS

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here