Цена на млякото – минус 21%

Цената на млякото не покрива 21% от производствените разходи в Германия

(Брюксел, 15 октомври 2021 г.) Според тримесечните данни, публикувани от Службата за икономика на селското стопанство и изследване на селските райони (BAL) – текущи данни за юли 2021 г – производствените разходи възлизат на 45,30 цента/kг, докато цената на млякото закупено от фермата е само 35,79 цента/kг за същия период. По този начин на производителите в Германия липсват 9,51 цента/kг, за да покрият разходите си.

Съотношението цена/тодина илюстрира до каква степен цените на млякото покриват производствените разходи. През юли 2021 г. производителите са възстановили само 79% от производствените си разходи от цената на млякото; следователно недостигът е 21%.

На схемата по горе виждате недостига на разходи от 2014 г.

Изчисленията на разходите се извършват редовно в Германия, но и в седем други страни. Те също така ясно показват, че цените, платени на производителите на мляко, не покриват производствените разходи.

Страните са Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Литва, Люксембург и Холандия. Както виждате – България липсва.

Европейският съвет за мляко насърчава правно осигурен кризисен инструмент за противодействие на хроничния недостиг на разходи. Програмата за отговорност на пазара (MRP) наблюдава и реагира на пазарните сигнали, като подравнява производството.

GOVEDOVAD.COM: интересното е, че през последните десет години съгласно публикуваната графика, няма нито една година в която себестойността да е по- ниска от изкупната цена.
И следва въпросът, как живеят тези десетки хиляди ферми, които продават под себестойността на продукцията си.

Кой им компенсира загубите.

Едва ли е месото от бракуваните животни. Наша информация, показва, че получаваните субсидии носят допълнително по 5-6 цента за килограм мляко, но при условие, че кравата дава 8000 кг мляко годишно.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here