SOFT-AGRO.COM / Как да прeгледаме търбуха

Продължаваме да публикуваме материали свързани с проблеми по отглеждането на кравите и ремонтните юници за мляко.
Голям проблем в големите млечни ферми, допринасящ няколко десетки процента да се повишат разходите за тяхното отглеждане, лечение и хранене.

С любезното съдействие на г-жа Елена Бабенко, Govedovad.com представя съвместният проект със
SOFT-AGRO.COM, който продължаваме с материала:

Как да прeгледаме търбуха

Преглед и прослушване на търбуха: фермерът използва стетоскоп, за да слуша лявата страна на кравата в областта на гладната ямка.  Тя се намира пред левия хълбок на кравата – зад последното ребро. Ако се вижда хлътнал триъгълник, това означава, че кравата не е яла достатъчно и вероятно вече се разболява..

 Добре функциониращия румен се свива поне 3 пъти за 2 минути. Можете да чуете това със стетоскоп чрез типичните драскащи, пукащи звуци, които идват на вълни и след това отново се изглаждат ( като гръм по време на гръмотевична буря). Ако сте обучени, можете да усетите тези вълни с ръка в гладната дупка. Броят на вълните, както и самите шумове, са сигнали от кравата за това как работи търбухът и следователно също могат да показват нарушение на търбуха.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В ТЪРБУХА

Подвижността на търбуха  е  последователност от движения на всичките части на стомаха на кравата. Използва се за смесване и по-нататъшно транспортиране на съдържанието на търбуха.
В здравия търбух съдържанието се състои от три слоя:
– газ отгоре, след това хранителен слой (т.нар. фуражна подложка) и течност отдолу.

Търбухът е голяма мускулна торбичка с обем около 200 литра, която се контролира от парасимпатиковия нерв. Кравата не може съзнателно да въздейства на този нерв. Стимулира го, както и мускулите на провентрикулуса, чрез диета, подходяща за преживни животни с добра  структура .

Колкото по-спокойна е кравата, толкова по-активна става парасимпатиковата нервна система. Тя е много активна, когато кравите са здрави, легнали и дъвчат. В този случай мускулите на търбуха  работят редовно и енергично. Междувременно фуражът се усвоява, превръщайки се в мляко и / или месо.

Ако диетата не е подходяща за преживни животни (твърде малко структурни фибри), бързо може да се получи прекомерно подкиселяване на търбуха. При прекомерно подкиселяване търбуха вече не работи оптимално или почти не работи. Съдържанието става течно, не се наслоява и типичните шумове варират значително (по-скоро не гръмотевици, а изблици) или почти не се разпознават. Кравите с прекомерно подкисляване на търбуха също дъвчат много по -малко.

Добре функциониращият търбух е този, който е в състояние да усвоява оптимално много фураж. Сигналите за добро функциониране са над 56 движения за дъвчене / захапане в минута и 3 типични вълни за 2 минути, които могат ясно да се чуят или усетят в гладната ямка.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА НАКАРАТЕ ТЪРБУХЪТ ДА РАБОТИ ОПТИМАЛНО

  • Фуражни дажби, подходящи за преживни животни и имащи достатъчна структура за непрекъснато стимулиране на стената на търбуха с влакнести части от фуража и кравите  да дъвчат .
  • Прослушвайте редовно търбуха и измервайте броя на дъвкателните движения.

Автор на статията: Swissgenetics. Преведено от Елена Бабенко специално за soft-agro.com .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here