Къде са другите: Повече пари за животновъдите – Украйна

Нашите животновъди  са любопитни и искат да знаят всичко. Голям е интереса към субсидиите, които се дават в другите страни и съвсем правилно. Днес ще ви представим субсидиите, които Украйна дава на своите животновъди. Това е една държава за която в миналото знаехме много, а сега почти нищо. Знаем за бившия световен шампион по бокс – Кричко, за футболния отбор Динамо, за трагедията Чернобил и за сегашната военна обстановка в много от областите на страната. И всичко свършва до тук.

В миналото се казваше, че Украйна е житницата на Русия. Така че, страната си има животновъдство и съответно го подкрепя.

. През май 2021 г. Министерският съвет прие решение за разширяване и подобряване на държавната подкрепа в областта на животновъдството и преработката на селскостопански продукти. Документът уточнява границата на подкрепа за собствениците на животни.

Подкрепата се изразява в следното:

 Възстановяване на стойността на закупени разплодни животни, пчели, сперма и ембриони –  предоставя се на юридически лица и физически лица-предприемачи независимо от организационно-правната форма и форма на собственост за закупени от тях домашни или вносни разплодни животни, пчели, сперма и ембриони в размер до 80 % от стойността (без данък добавена стойност), но не повече от:

· за разплод на юници, юници, крави – 50 400 гривни на глава; / 3217 лева/

· за свине за разплод и нерези  – 16 000 гривни на глава; /1021 лева/

· за разплодни овце-майки, кочове, шилета – 17 600 гривни на глава; / 1123 лева/

· за разплодни  кози и пръчове – 17 600 гривни на глава; / 1123 лева/

· за сперма от бик/нерез – 160 гривни на доза / 10 лева/(не повече от 3 дози на глава за говеда и 5 дози на глава прасета),;

· пчели , семейство -800 гривни /51 лева/, пчелни майки – 160 гривни  /10 лева/;

· ембриони  – 800 гривни  за един брой /51 лева/.

В допълнение,субсидии за увеличаване на броя на кравите от собствено производство в размер на 30 хиляди. гривна (около 1915 лева) . Това е за компенсиране на разходите за отглеждане на животното, докато  не  дава мляко.

Източник: МЗ на Украйна

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here