Млечни и месодайни крави. Родени телета

Как другите го правят, не знаем, но имат много информация за всичко.
А имаш ли информация, половината работа е свършена.

В Швейцария работи платформата Identitas AG. Това е водещият доставчик на ИТ услуги за данни за животни в Швейцария. В централата  в Берн работят около 110 души. Основната  дейност са приложения за регистрация и проследяване на добитък и домашни любимци. С иновативни продукти се дава важен принос за безопасността на храните и превенцията на болести в Швейцария повече от 20 години..

Преди няколко дни Identitas AG добави нови колекции от данни към платформата за статистика на животните. При селскостопанските животни се добави броят на родените телетата. Медианата (половината от популацията е над, другата половина под средното) през последните години е три телета за млечни породи и четири за породите за  месо, като горната четвърт на кравите имат  между пет и десет телета за млечните породи и от седем до петнадесет за месодайните..

Ако имахме такава информация, въобще нямаше да се хаби толкова енергия, време и нерви при приемането на изискванията при обвързаната подкрепа. За съжаление нямаме.

Медианата (Ме) в математическата статистика е неалгебрична, позиционна средна величина, която приема онази числова стойност от значенията на признака,

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here