Кравата “убиец” на климата ли е?

През последните години кравите са обвинявани в какви ли не грехове. Най-натрапващият е, че промяната на климата се дължи в голяма степен и на кравите.

Поради емисиите си на метан, преживните животни се считат за основни климатични вредители.

Но тази картина вече не е издържана.

За разлика от въглеродния двуокис – CO2, метанът в земната атмосфера се разгражда отново в рамките на няколко години и е в равновесие с емисиите, при условие, че количеството на излъчения метан остава постоянно във времето. Такъв е случаят с нашия добитък, така че техните емисии на метан не допринасят допълнително за повишаването на температурата. Като цяло се приема, че приносът на преживните животни към климатичната криза досега, е бил надценен с коефициент от 3 до 4 (това означава, че е преувеличен от 3 до 4 пъти).

Образуването на метан е от съществено значение за самите преживни животни, тъй като предпазва животното от токсични отклонения в микробните процеси в предстомашията (особено от образуването на алкохол).

 По този начин образуването на метан стабилизира уникалната способност на преживните животни да усвояват богата на фибри биомаса и да я превръщат във висококачествен хранителен протеин, без никаква хранителна конкуренция от хората. Този аспект е от голямо значение за благоприятното за климата земеделие.

В производството на селскостопански култури, например, се произвеждат най-малко четири килограма негодни за консумация растителни вещества на килограм растителна храна. С други думи, досегашните писания за метана са подвеждащ разказ.

Източник: /brs

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here