В Чехия цената на млякото расте стабилно от 12 месеца

В Чехия цената на млякото расте стабилно от 12 месеца. Съобщението, че покачването на изкупните цени на млякото в ЕС е спряло, не е вярно.

Освен това цената на млякото в Чешката република ще продължи да расте, което е свързано с увеличаването на качествените показатели  през есента и зимата, поне до края на януари 2022 г., очакват от чешко-моравската млечна асоциация.

Изкупната цена на млякото  през август 2020 г. е била 62 стотинки за кг, а през август тази година е 67.5 стотинки за кг. Това е годишно увеличение от 8,6%.

За месец септември цената е вече  9.02 крони /69 стотинки/ за кг, а има и мандри, които дават  цена по-висока от 9.21 крони/ 71 стотинки/ за кг мляко.

 За сравнение, в Германия цената през август тази година е 35,50 цента кг, в Чехия 34,10 цента на кг.

Много трудно да се направи  сравнение на цените, тъй като немското мляко има значително по-високо съдържание на компонентите, които се следят, особено на мазнини и протеини. В Германия съдържанието на мазнини сега е 4,1%, а в Чехия само 3,7%. Също така съдържанието на протеин е по-високо в Германия.”

Ако към цената на млякото   плащана на фермерите от мандрите, добавим  добавките от национални източници, тогава доходът, който фермерът получава за кг мляко, е около 10 крони /80 стотинки/  и повече. За съжаление, почти 30% от млякото, поддържано по този начин, се изнася в чужбина като суровина и се връща на чехския пазар под формата на преработени продукти, така че добавената стойност от преработката остава извън границите.

Следователно въпросът е дали подпомагането на производството от национални източници не трябва да се фокусира само върху суровината, която се преработва в Чешката република, а не се изнася. Вътрешната преработка на суровини в страната несъмнено би повишила значително необходимата самодостатъчност и би намалила зависимостта от внос.

Ситуацията на пазара на храни е относително неблагоприятна от дълго време. В този контекст е необходимо да се обърне внимание на нарастващите разходи на фермите и мандрите, цената на енергията, увеличение цените на електричеството със 100%, цените на опаковките 50-60%.

В същото време цената на млякото се увеличава  с 10%.
Освен това в индустрията има недостиг на  служители и разходите за труд със сигурност ще се увеличат.

Източник:Съобщение за пресата на Камарата по храните на Чехия

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here