Коластрата при телетата

Едно просто изследване по отношение управлението на коластрата.
Именно от такива практически резултати се интересуват  нашите фермери.

Изследователите в Канада са изследвали 818 телета отглеждани в 61 предимно средни млечни ферми с 27 до 300 лактиращи крави. Резултатите са поместени на страниците на сайта на ветеринарната служба на страната.

От телетата са взети проби между първият и петия ден след раждането. Качеството на коластрата и състоянието на телетата се записват с помощта на рефрактометрия по Брикс. Начинът на приложение, количеството и времето на първия прием на коластра са документирани за всяко теле. Оценката показа, че 68% от телетата са адекватно снабдени с коластра.

При първият прием средно са консумирани  2,8 литра коластра. Коластрата е приета средно 3,1 часа след отелването, с продължителност от 1,1 до 6,5 часа.

Повечето телета – 51%  са получили първото си питие с шише за хранене, 8% с кофа за хранене с биберони, 15% с отворена кофа и 26% със сонда.

Изводите са: най-добре е телетата да консумират най-малко 2,5 литра коластра при първото пиене, Още по-добре е, ако коластрата е окачествена и се даде през първите три часа след раждането..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here