Такива изследвания ни трябват в момента

Ето, такива изследвания ни трябват в момента. Всичко друго, етикетирано с гръмките имена – фундаментални изследвания, иновоации, дронове, нови технологии и др подобни, сякаш ще трябва да забравим известно време за тях.

Университета в Берн провежда проучване, чиято цел е да изследва стада, в които със съдържащото антибиотици мляко, се изхранва на телетата. След което да се направи сравнение със стада, където мляко с антибиотици не се дава на телетата.

С други думи да има по-голяма информация за  антибиотичната резистентност при телетата.

Като първа стъпка тази есен ще се проведе посещение на фермите. След това ще бъдат извършени още четири посещения между януари 2022 г. и януари 2023 г. Всеки участващ производител ще получи резултатите от анализа на собствените си проби, както и обобщение на резултатите от изследването. Всички оперативни данни се обработват абсолютно анонимно.

Фермите трябва да  отговарят на следните изисквания :

  • Размер на стадото: 15-60 лактиращи крави
  • Конвенционално производство на мляко, отелване през цялата година
  • Редовна употреба на антибиотици при дойните крави, ако е необходимо
  • Ферми, които не дават мляко, съдържащо антибиотици, на своите телета (дори и на телета за угояване)
  • Ферми, които  дават антибиотично мляко на телета (не само на угояваните телета)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here