Цена на млякото – 41.25 евро за 100 кг

Гарантираната цена на суровото мляко, на една от най-големите млечни компании в Европа – нидерландската FrieslandCampina за ноември е с 1,75 евро по-висока от октомври и е 41.25 евро за 100кг мляко. По-високите цени на млякото са свързани с  основните цени на млечните продукти, които продължават да нарастват значително. Средната гарантирана цена на FrieslandCampina за 2021 г включително ноември 2021 г е 37.3 цента за кг.

Тези цени на FrieslandCampina важат за 100 кг мляко със стандартно съдържание 3,57% протеин, 4,42% мазнини и 4,53% лактоза, без ДДС. Показаните количества се отнасят за средна доставка от 850 000 килограма мляко годишно..

При сравнение на последните седем години по отношение цената на суровото мляко през месец ноември е видно, че най-висока е била цената на млякото през 2017 г  – 41.25 цента за кг.
Най-ниска за наблюдаваните седем години, цената на млякото е била през ноември 2015 г – едва 30 цента.

За седем годишният период, най-висока е била цената на млякото през октомври 2017г  – 41.8 цента за кг и най-ниска през юни – 2016 г – 25 цента за кг.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here