Още за възрастта и плодовитостта на биволиците

Преди няколко дни бе публикуван протоколът от работата на 14-тото заседание на ТРГ за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 г.

Най-важната точка от дневния ред за млечните говедовъди и биволовъдите  бе обсъждането на изискванията по отношение обвързаната подкрепа и най-вече изискването за плодовитостта на кравите и биволиците.

В проекта се предлага тя да е 70% при кравите и 60% при биволиците. Организациите на тези видове животни категорично искат това изискване да отпадне, защото мярката е за мляко, а не за получаването на голям брой приплоди.

Становището на биволовъдите изрази г-жа Мария Степанчева, председател на една от двете биволовъдни организации в страната.

Искаме само да добавим, нека скептиците към организациите да спрат да хулят хората, които са начело на тях в момента. Нека да спрат да ги обвиняват в лични изгоди. По-добре да им помагат със свои предложения по проблемите, ако имат такива. Интересното е, че обикновено критиците са животновъди, които не са членове на дадената организация, не плащат членски внос, не ходят на събрания и на „барикадите”.
Искат всичко да стане така, както на тях им е удобно.
Govedovad


Мария Степанчева: Ние имаме също становище, както НСГБ – изискването за плодовитостта да отпадне.
Ние бяхме излезли със становище възрастта за подпомагане на животните да бъде 36 месеца, обаче сега отново искаме да се запази тази, която в момента се субсидира. Защо?
Защото в началото беше така, че самата ставка беше почти двойна на биволовъдите, но на практика вие видяхте, ние бяхме изключително толерантни и дадохме около милион и половина от нашите средства, за да може да се направи схемата за планинското животновъдство и в крайна сметка нашите средства намаляха и нашата ставка стана една от най-ниските ставки, а нашите животни са къснозрели животни.

Всички знаете, че продължителността на бременност при биволиците е 11 месеца, което значи, че в годината няма раждане, на три години две или на две години едно и затова тъй като няма да могат, виждам, че пак са ограничени бюджетите, тъй като няма да може да се осигури такова финансиране, затова предлагаме да се запази тази възраст от 27 месеца, защото виждате, че се получава около 24, това са 13 месеца разлика, това не е никак малко, това са много животни, които остават без подпомагане, а в същото време тези животни ядат и носят след себе си изключително много разходи.

Млечността предлагаме да се запази тази, която е за доказване, тя не е никак малко, казах, че като имаме предвид, че на две едно омалачване, това означава 800 и за изхранването още толкова става около 1600, така че никак не е малко тази.

За изхранването с биволско мляко ние бяхме направили предложение, видяхме, че там има изключително големи измами, вие имате по-добра информация и можете да прецените, нали държахме това наистина за биволовъдството да отпадне, защото е смешна работа да изхранваш биволско мляко на прасета, на телета, на агнета и т.н. Обратното за кравето мляко може и икономически е изгодно, но в обратния случай овче, биволско мляко просто е явно, че тук има някаква измама.

За възрастта за използване ние твърдим и държим тя да бъде 20 години, защото едно животно влиза в производство на 36 месеца, ние не можем да си позволим да не го ползваме дълги години, като имаме животни с по 10, с по 12 лактации и това което го говоря не е само да говоря, има родословна електронна книга и в Агенцията по селекция може да се видят точно такива животни, които в момента лактират, колко продължителен е техния живот. Говоря за биволите. Така че ние държим просто да се съобразите с това, което ние сега правим като предложение по отношение на субсидирането.

За плодовитостта на животните ние сме абсолютно категорични  това да го няма..  След като ние търсим да доказваме млечност, не може и единия и другия показател да вървят наравно, защото ние трябва да удължаваме и лактацията на животните за да добиваме мляко и когато биволицата се отели и на петия или на четвъртия месец се заплоди, ние не можем да чакаме дълга лактация. За сега е това, ако има нещо ще се включа пак. Благодаря.

Изказването на г-жа Степанчева е поместено със съкращения.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here