Румъния – Кои са най-разпространените породи говеда, овце и свине

С Румъния влязохме заедно в ЕС. Всеки сантиметър, които отвоюваме от благата на Съюза, трябва заедно да го вземем  с румънците. Но за разлика от нас, те са сякаш по-консервативни от разнообразието на породите.
Особено при автохтонните породи, са като пионери, ако пак правим съседско сравнение.

Кои са най разпространените породи говеда, овце и свине в Румъния..

Румъния – линия за месо Palas

Румъния – линия за месо Palas

Структурата на породите говеда в Румъния

 1. Румънска балтата 38,2%
 2. Румънска черношарена 35%
 3. Кафява порода 25, 2%
 4. Пинцгау 1,6%

От това представяне става ясно, че породата Пинцгау е най-малобройната порода, въпреки, че има висока устойчивост на болести при неблагоприятни климатични условия. През времето от началото на членството на Румъния в ЕС, все повече се популяризира породата Холщайн, въпреки, че е податлива на Левкоза..

Румънската порода крави – Baltata Romaneasca

Румънската порода крави – Baltata Romaneasca

Структурата на породите овце в Румъния

 1. Туркана 44,5%
 2. Цигай 28,8%
 3. Меринос 13%
 4. Каракул 7,2%
 5. Спанка 5%
 6. Стогоса 0,8%
 7. Други породи 0,7%

Горното представяне показва, че Туркана, представлява почти половината от всички стада, и е в ущърб на други породи, които имат много по-добри характеристики.

Представяме ви породата – ТУРКАН

Представяме ви породата – ТУРКАН

Структурата на породите свине в Румъния

 1. Голямо бяла 52,7%
 2. Ландрас 27,8%
 3. Дюрок 7,4%
 4. Самфир 0,4%
 5. Синтетична линия 345 Перис 4,5%
 6. Синтетична линия 2000 Перис 5%
 7. Други породи 2,2%

При прасетата напоследък се наблюдава увеличение на процента на породите Дюрок и синтетичните линии Перис, които се оказаха по-изгодни по отношение на качеството на кланичните трупове, преобразуването на фуража, рандемана и скоростта на растеж.

 Още две нови породи в Румъния

Още две нови породи в Румъния

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here