Данни след клане на говедата

Докладването на данните от клането на животните е задължително от 1 януари 2022 г.

Това са новите изисквания в Германия. Всички данни по време на  клане за говеда, сертифицирани в схемата на QS, ще бъдат записани и оценени в базата данни.
По този въпрос работните групи работят от 2019 г.

По време на клането ще се  записват  промени във вътрешните  органи (като белите дробове, плеврата, сърцето, черния дроб, бъбреците или далака), както и в крайниците (като кости или стави).  Записаните данни редовно ще се оценяват и от работната група за констатации на говедата, която е съставена от представители на селското стопанство, месната индустрия, млечната промишленост и сектора за търговия на с храни.

Следващата съществена стъпка е контрола на качеството на данните и след това оценките, които могат да бъдат върнати на собствениците на животните.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here