Най-ефективни – инсталациите за биогаз

Около една пета (20,9%) от вятърните турбини са работили с пълно натоварване през първата половина на 2021 г.

Пълното натоварване е теоретично постижимата максимална стойност при оптимални метеорологични условия. През същия период фотоволтаичните системи имат средна степен на използване от 10,5%, докато системите за биогаз, независими от времето, постигат повече от половината (56,7%) от възможното пълно натоварване.

Вятърната енергия, фотоволтаиците и биогазът съставляват по-голямата част от електроенергията, подадена в енергийната мрежа от възобновяеми енергийни източници.

През първата половина на 2021 г. – 22,1% от общата електроенергия, подадена в мрежата, идва от вятърна енергия,  9,4% от фотоволтаици и 5,9% от биогаз.
Общо 44,0% от електроенергията, подадена в мрежата, идва от възобновяеми енергийни източници.

Източник: Destatis

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here