Закон за лекарствата

Спокойно. Този закон се отнася за провинция Мекленбург – Германия. Нашите фермери са малко по-добре от немските си колеги,  защото при нас има един закон или една наредба. В Германия, всяка провинция си е със статут на малка държава и съответно може да се пишат допълнителни закони за провинцията.
Запознаваме ви с последните изисквания на ветеринарните служби облечени вече в Закон. Бъдете сигурни. Само за няколко години всички немски провинции ще приемат този закон и след това ще дойде и при нас.
Говедовъд.ком

 На 1 ноември 2021 г. влезе в сила 17-ият закон на федералното правителство за изменение на Закона за лекарствата. Това води до промени за всички собственици на животни за угояване, които са длъжни да уведомяват компетентния орган за употребата на лекарствени продукти.

Най-важните факти са обобщени по-долу:

 1. Указание на датата на употреба или отпускане на лекарството:
  При използване на лекарства, които съдържат антибактериални вещества, в уведомлението трябва да се посочи датата на първата употреба или датата на отпускане на лекарството.
 2. Задължително нулево докладване:
  Дори ако не са били използвани лекарства с антибактериални вещества за период от шест месеца, това трябва да бъде докладвано на компетентния орган.
 3. Писмена застраховка и по електронен път:
  Застраховката на собственика на животното, че той спазва инструкциите за лечение на ветеринарния лекар, може да се направи и по електронен път директно в базата данни.
 4. Оценка на определени комбинации от активни съставки само с един активен ден:
  Антибиотиците с комбинация от активни съставки от сулфонамиди и триметоприм вече няма да се отчитат с двойни активни дни в бъдеще. Същото важи и за комбинация от различни химични съединения от един антибактериален агент.

17-та поправка в Закона за лекарствата е планирано усъвършенстване на националната концепция за цялостно минимизиране на употребата на антибиотици.

Целите са:

 • намаляване на употребата на антибиотици за прасенца за угояване, прасета, телета, говеда, пилета и пуйки,
 • дават възможност на компетентните органи да наблюдават ефективно.

Собствениците на животни, които отглеждат говеда, прасета, пуйки или пилета с търговска цел за производство на месо, трябва да докладват данните за животновъдството и употребата на антибиотици на всеки шест месеца.

Взетите мерки за намаляване употребата на антибиотици през последните години, доведе до намаляване  употребата им  с общо 31,6% спрямо 2014 г.

Източник: МЗ на провинция Мекленбург

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here