Най много метан се отделя…

Само сме чували за метана и въглеродните емисии. Има и такива, които  въобще не са и чували. Така или иначе, правилата за намаляването им полека-лека идват към нас и вероятно в най-скоро време ще се запознаем с тях прилагани  в говедовъдството, които хич няма да ви харесат.

Каква е ситуацията до момента.

Индия, Бразилия, Судан, Пакистан, Китай и Етиопия държат близо 40% от общото млечно стадо в света. Тъй като парниковите емисии корелират много силно с добива на мляко, тези страни са отговорни главно за емисиите на метан.

Най-високите емисии на кг FPCM (коригирано с мазнини и протеини мляко) се регистрират за Африка на юг от Сахара, Южна Азия, Северна Африка и Близкия изток със средно 7,5;  4,6 и 3,7 кг CO2-екв на кг мляко.
В Германия се отделят около 1 кг CO2 еквиваленти на литър произведено мляко, ( тази стойност трябва да се преобразува в FPCM ).

Германия произвежда около 33 милиона тона сурово мляко годишно, което я прави първенец в Европа. Това количество мляко се произвежда от  3,9 милиона млечни крави  отглеждани  в Германия. За сравнение: Бразилия произвежда почти същото количество мляко  почти 36 милиона тона, но от отглежда над 15 милиона млечни крави.

Изводът на специалистите е:
– Устойчивото интензифициране е ключът към намаляване на парниковите газове в селското стопанство.
Източник: brs

Govedovad.com: изказаното в извода на специалистите  трудно се постига в малките семейни ферми. От тук идва и противоречието какво да се прави.
От една страна искаме да се запазят семейните ферми,  от друга те ще трябва да изпълняват десетки нови задължения и влагат средства за реформа на фермата. Всъщност какво ще става, засега е трудно да се предвиди.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here